TKProkurator Generalny o niezgodności z Konstytucją przepisów nowej procedury karnej

czynności dowodowe| Kodeks postępowania karnego| niezgodność z konstytucją| policja| postępowanie karne| Prokurator Generalny| protokół pełny| protokół uproszczony| przesłuchanie| środki przymusu bezpośredniego| Trybunał Konstytucyjny| zasady przyzwoitej legislaci

włącz czytnik
Prokurator Generalny o niezgodności z Konstytucją przepisów nowej procedury karnej

Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie:

  1. art. 311 § 3 i § 5 Kodeksu postępowania karnego - dotyczącego przesłuchiwania przez Policję świadków w toku powierzonego przez prokuratora śledztwa w formie protokołu ograniczonego lub notatki urzędowej - z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji,
  2. art. 552a § 1 Kodeks postępowania karnego w związku z art. 59a Kodeksu karnego - w zakresie, w jakim nakłada na Skarb Państwa obowiązek odszkodowawczy z tytułu wykonywania środków przymusu w sprawie, w której umorzono postępowanie na podstawie art. 59a Kodeksu karnego wtedy, gdy podlegająca kompensacji szkoda lub krzywda nie wynikały z niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu prowadzącego postępowanie, z art. 216 i art. 220 w związku z art. 1 i art. 2 Konstytucji.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu postępowania karnego zmieniają się zasady utrwalania czynności prowadzonych przez Policję w powierzonym jej przez prokuratora śledztwie.

Policja ma bowiem, także w śledztwie jej powierzonym, utrwalać przesłuchania świadków jedynie w protokole uproszczonym. Dopuszcza się też nadal możliwość wyjścia przez Policję poza zakres przekazanego śledztwa (jego czynności), jeżeli pojawia się taka potrzeba, ale z przyjęciem, że wypowiedzi świadka utrwalane mają być w takich wypadkach w formie notatki urzędowej, a nie w postaci protokołu, a więc w formie pozbawionej mocy dowodowej. Jedynie w wypadku niecierpiącym zwłoki Policja będzie tu mogła sporządzić z przesłuchania świadka protokół, ale uproszczony. Będzie jednak również mogła w śledztwie powierzonym wystąpić do prokuratora, aby ten przesłuchał określonego świadka (już do pełnego protokołu), gdy świadek miałby w ocenie Policji szczególne znaczenie dla procesu. Inne niż przesłuchania świadka czynności, Policja utrwalać ma już w powierzonym jej śledztwie na zasadach ogólnych, a więc protokołem pełnym (np. przesłuchanie podejrzanego, oględziny, eksperyment, przeszukanie itd.).

Charakterystyczne jest przy tym, że o ile w dochodzeniu wymaga się od Policji przesłuchania do zwykłego (pełnego), a nie uproszczonego, protokołu, przesłuchania także pokrzywdzonego (art. 325h zdanie drugie), który przecież zeznaje w procesie jako świadek, to na gruncie omawianej zmiany pomięto taki wymóg w śledztwie powierzonym.

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.