Janusz Wojciechowski nie zostanie członkiem Trybunału Obrachunkowego

Janusz Wojciechowski| Parlament Europejski| Rada Europejska| Trybunał Obrachunkowy

Parlament poparł nominacje na członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wysunięte przez Słowenię, Łotwę, Republikę Czeską i Słowację, ale odrzucił Janusza Wojciechowskiego, kandydata zaproponowanego przez Polskę, podczas głosowania w środę, na podstawie rekomendacji parlamentarnej komisji ds. kontroli budżetowej.

Kandydat z Malty sam wycofał swoją kandydaturę w wyniku niekorzystnej oceny komisji. Ostateczna decyzja w sprawie nominacji do luksemburskiego Trybunału zostanie podjęta przez Radę Unii Europejskiej.

Państwa członkowskie nominowały następujących kandydatów (z wynikami głosowania)
Poparci w głosowaniu plenarnym
Słowenia: Samo Jereb (404 za, 222 przeciw, 70 wstrzymujących się od głosu)
Łotwa: Mihalis Kozlovs (386 za, 123 przeciw, 186 wstrzymujących się od głosu)
Republika Czeska: Jan Gregor (382 za, 256 przeciw, 57 wstrzymujących się od głosu)
Słowacja: Ladislav Balko (328 za, 317 przeciw, 52 wstrzymujących się od głosu)

Odrzucony w głosowaniu plenarnym
Polska: Janusz Wojciechowski (288 za, 358 przeciw, 48 wstrzymujących się od głosu)

Wycofał swoja kandydaturę
Malta: Anthony Abela

Przed głosowaniem plenarnym sześciu kandydatów wystąpiło przed parlamentarną komisją ds. kontroli budżetowej, 15 marca. Następnie komisja ta zarekomendowała odrzucenie trzech kandydatów: Słowaka, Polaka oraz Maltańczyka, który następnie wycofał swoją kandydaturę.

Członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego mianowani są na sześcioletnią kadencję. Rada, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego, decyduje o kandydaturach wysuniętych przez państwa członkowskie.

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.