RPO pyta RCL o publikację wyroku Trybunału

Dziennik Ustaw| RCL| RPO| Trybunał Konstytucyjny| wyrok TK

RPO pyta RCL o publikację wyroku Trybunału

Dlaczego nie został jeszcze opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku – pyta wiceprezesa  (prezes został odwołany) Rządowego Centrum Legislacji rzecznik praw obywatelskich.

Szanowny Panie Prezesie

W dniu 3 grudnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 34/15 dotyczący oceny zgodności z Konstytucją szeregu przepisów zawartych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, która opublikowana została w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dziennik Ustaw) pod pozycją 1064.
Zgodnie  z  art.  190  ust.  2 zd.  1 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.

Zgodnie z powyższym, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt K  34/15 powinien zostać niezwłocznie ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Stosownie bowiem do art. 190 ust. 3 zd. 1 Konstytucji, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Należy przy tym zauważyć, że uchwały dotyczące wyboru pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które były rozpatrywane na trzecim posiedzeniu Sejmu w dniu 2 grudnia 2015 r. w godzinach od 8:05:41 do 19:26:08 (głosowanie nr: 6, 8, 10, 12, 13) zostały podpisane cyfrowo w RCL dnia 2 grudnia 2015 r. w godzinach od 21:40:22 - 21:40:33 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” jeszcze tego samego dnia.

Z uwagi na fundamentalne znaczenie ustrojowe wyroku w sprawie o sygn. akt K 34/15, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna zostać zachowana tego samego rodzaju niezwłoczność co do jego publikacji, jak w przypadku wskazanych wyżej uchwał Sejmu.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat przyczyny  nieopublikowania  do  chwili  obecnej  wskazanego  wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.