CBOS: ocena Trybunału Konstytucyjnego

CBA| CBOS| IPN| media| RPO| sady| Sejm| Senat| Trybunał Konstytucyjny

CBOS: ocena Trybunału Konstytucyjnego

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, co pół roku przeprowadzania badanie opinii o funkcjonowaniu instytucji państwowych i publicznych, poczynając od prezydenta przez Sejm, Senat, sądy, Trybunał Konstytucyjny, wojsko i policję, Kościół Katolicki, media publiczne i prywatne.

Marta Bożewicz, autorka opracowania wyników badania, pisze, że we wrześniu notowania parlamentu w zasadzie się nie zmieniły – funkcjonowanie zarówno Sejmu, jak i Senatu źle ocenia ponad połowa Polaków, zaś niewiele ponad jedna czwarta jest zadowolona z pracy posłów i senatorów. Od sierpnia nieznacznie pogorszyły się notowania prezydenta Andrzeja Dudy. O ile przez poprzednie 3 miesiące były one względnie stabilne, o tyle we wrześniu nieco więcej osób wyraża dezaprobatę wobec działalności głowy państwa.

W ciągu ostatniego półrocza prawie niezmienione pozostają opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego, prokuratury, policji, Instytutu Pamięci Narodowej oraz władz samorządowych, przy czym oceny władz lokalnych są obecnie najlepsze od niemal dwudziestu lat. Od roku obserwujemy wzrost notowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a obecny poziom zadowolenia z funkcjonowania tej instytucji jest najwyższy od 2011 roku.

Znacząco wzrosły też pozytywne opinie o działalności NFZ i obecny wynik jest również najlepszy od 2012 roku. O poprawie notowań można mówić także w przypadku sądów, które odnotowały siedmiopunktowy wzrost aprobaty.

W ostatnim czasie nieznacznie poprawiły się opinie o funkcjonowaniu wojska, CBA, Trybunału Konstytucyjnego oraz Najwyższej Izby Kontroli.

Z kolei niewielkie pogorszenie dotyczy notowań Narodowego Banku Polskiego oraz instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ostatnich sześciu miesiącach oceny działalności związków zawodowych uległy nieznacznemu pogorszeniu, jednak zdania na ich temat są nadal podzielone, a znaczna część respondentów w ogóle nie potrafi się do nich ustosunkować. 

We wrześniu niemal równie liczne są grupy krytyków Trybunału Konstytucyjnego (33%), osób wyrażających aprobatę dla jego działalności (33%) i tych, którzy nie mają zdania w tej sprawie (34%). Medialna obecność Trybunału przyczyniła się przede wszystkim do wzrostu jego rozpoznawalności i krystalizowania się poglądów Polaków. Jednak spór wokół obsady sędziowskiej TK, który rozpoczął się w zeszłym roku, spowodował, że tegoroczne oceny Trybunału – najgorsze z notowanych od 2002 roku – nadal utrzymują się.

Pozytywnym ocenom Trybunału sprzyja wyższe wykształcenie, mieszkanie w dużej aglomeracji oraz wysokie dochody na osobę w gospodarstwie domowym.  Częściej niż pozostali zadowoleni z działania TK są badani zajmujący kierownicze stanowiska oraz specjaliści z wyższym wykształceniem, a także identyfikujący się z polityczną lewicą. 

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.