Rosjanie w Trybunale

Federacja Rosyjska| Konstytucja| Maria Gintowt-Jankowicz| Rosja| Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Rosjanie w Trybunale
Wspólne zdjęcie. Foto: B. Cacko, Zespół Prezydialny TK

22 listopada wizytę w TK złożyła grupa cywilistów, naukowców z Federacji Rosyjskiej. Z grupą ośmiu gości spotkali się sędziowie TK  - Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz oraz Maria Gintowt-Jankowicz. Profesorowie i doktorzy nauk prawnych przybyli do Polski na zaproszenie do  udziału w naukowo-praktycznej konferencji pt. „Warszawskie spotkania cywilistyczne poświęcone pamięci G. Szerszeniewicza".

Witając gości, sędzia Maria Gintowt-Jankowicz nawiązała do konferencji zorganizowanej z okazji 100. rocznicy śmierci profesora Gabriela Szerszeniewicza - wybitnego polskiego cywilisty.

Sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przedstawiła informacje dotyczące składów sędziowskich na rozprawach w zależności od rodzaju sprawy.

O początkach Trybunału, sięgających roku 1985 opowiedziała Pani Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz. Podkreśliła, że pomimo zmian konstytucyjnych, udało się stworzyć szereg norm i zasad konstytucyjnych oraz utrzymać spójną linię orzeczniczą. Goście dowiedzieli się również o podmiotach uprawnionych do występowania do polskiego sądu prawa wnioskiem o zbadanie konstytucyjności wybranych przepisów.

Sędziowie podkreślili, że Trybunał jest sądem prawa, a jego orzeczenia są ostateczne i powszechnie obwiązujące.

Goście pytali, czy często parlament, kiedy jeszcze było to możliwe, odrzucał orzeczenia Trybunału. Prawników z Rosji interesowały również zagadnienia związane z kwestią wykonywania wyroków oraz rewizją wyroków sądów powszechnych lub wznowieniem postępowania.

Pani Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz, zwróciła uwagę, że Trybunał zanim wyda orzeczenie, bada skutki ewentualnego stwierdzenia niekonstytucyjności również pod kątem kosztów dla gospodarki państwa. Jeden z gości zadał pytanie dotyczące relacji orzecznictwa ETS z orzecznictwem TK oraz sprawy dotyczące przepisów prawa cywilnego. 

Po spotkaniu z sędziami, goście zostali oprowadzeni po Trybunale Konstytucyjnym, gdzie mogli usłyszeć dodatkowe informacje związane z historią siedziby, organizacją pracy biura itp. (bc)

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.