TK: brak określenia maksymalnego okresu trwania tymczasowego aresztowania niezgodny z Konstytucją

Marek Kotlinowski| Piotr Tuleja| Trybunał Konstytucyjny| tymczasowe aresztowanie

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 listopada 2012 r., z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, skargi konstytucyjnej Roberta Bieńka o zbadanie zgodności  art. 263 § 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) - w zakresie, w jakim nie określa maksymalnego okresu trwania tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym  orzekł, że artykuł ten jest niezgodny z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia TK Piotr Tuleja.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.