Trwa spór o zasady usuwania treści z Internetu

host provider| Internet| Michał Boni| Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedłuża konsultacje  nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Najwięcej kontrowersji budzi odpowiedzialność serwisów za treści umieszczane przez internautów.

Chodzi przede wszystkim o kwestię wyłączania odpowiedzialności host providera, podmiotów świadczących usługi wyszukiwania i dostawców linków oraz o procedurę zgłaszania i wycofywania bezprawnych danych. Projekt przewiduje specjalne zasady powiadamiania administratorów o nieprawidłowościach. Osoba, która np. przeczytała wpis na forum stawiający ją w niepochlebnym świetle, mogłaby żądać wycofania bezprawnych treści. Jeśli dopełniłaby wszystkich formalności, usługodawca miałby obowiązek odcięcia dostępu do takich danych, jednocześnie powiadamiając o tym ich autora i dając mu możliwość zgłoszenia sprzeciwu.

Minister Michał Boni poinformował uczestników zorganizowanego w końcu ubiegłego tygodnia "okrągłego stołu", że projekt nowelizacji zostanie poddany ponownej analizie pod kątem zgłoszonych uwag, sugestii i postulatów. Zapowiedział też, że MAC zorganizuje również wkrótce dodatkowe spotkanie robocze w celu dopracowania procedury notice and takedown.
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w wersji przedstawionej 13 lipca można przeczytać na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.