Rzecznicy ochrony prywatności spotkają się w Warszawie

Europejski Inspektor Ochrony Danych| GIODO| konferencja międzynarodowa| Małgorzata Kałużyńska-Jasak| ochrona danych osobowych| prywatność| Wojciech Rafał Wiewiórowski

Rzecznicy ochrony prywatności spotkają się w Warszawie

Prywatność: Przewodnik Po Zagmatwanym Świecie - to hasło przewodnie zaplanowanej na koniec września w Warszawie Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Jak podkreślają organizatorzy, najważniejsze, coroczne spotkanie poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych i prywatności odbędzie się od 23. do 26. września 2013 w Warszawie.

- Powierzenie organizacji tego wydarzenia to dla GIODO wielkie wyróżnienie, zbiegające się z 15. rocznicą uchwalenia polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, która przypada na 29 sierpnia 2013 r. - mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy GIODO. I dodaje, że już blisko 70 delegacji z ponad 50 krajów potwierdziło swoje przybycie na Konferencję.

- Rozwój nowych technologii, powszechne korzystanie z Internetu oraz urządzeń mobilnych, a także globalizacja i zawiłość problemów związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem danych osobowych powodują, że rzecznicy ochrony danych z kilkudziesięciu krajów spotykają się regularnie, by wspólnie dyskutować o najważniejszych problemach w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych oraz szukać możliwych rozwiązań - mówi dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. I dodaje, że hasło przewodnie 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności - Prywatność: Przewodnik Po Zagmatwanym Świecie to reakcja na problemy współczesnego, rzeczywiście zagmatwanego świata. Coraz bardziej skomplikowane są bowiem nie tylko metody przetwarzania informacji, ale również przepisy prawa. Nie bez znaczenia są również coraz bardziej zawiłe kwestie organizacyjne. Przykładem może być wykorzystywanie danych osobowych przez międzynarodowe korporacje, przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej czy korzystanie z portali internetowych mających swoje serwery w różnych państwach, niekiedy niespełniających unijnych standardów w zakresie bezpieczeństwa danych.

– Często w przypadku jednej sprawy mamy do czynienia z różnymi porządkami prawnymi i systemami politycznymi, na które dodatkowo nakładają się różne uwarunkowania kulturowe w podejściu do prywatności. Na przykład azjatyckie jest bardziej nastawione na wspólnotę, grupę osób, które próbujemy chronić, niż na jednostkę. W języku japońskim nie ma nawet słowa, które oddawałoby znaczenie pojęcia „prywatność” w europejskim rozumieniu. Stąd wynika konieczność podejmowania dialogu międzynarodowego i prób wprowadzania wspólnych regulacji oraz standardów dotyczących ochrony danych osobowych – dodaje Wojciech Wiewiórowski. Temu m.in. celowi służą doroczne Międzynarodowe Konferencje Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności.

Tematy do dyskusji podczas konferencji:
Tegoroczna Konferencja, wzorem lat poprzednich, została podzielona na:
- sesję zamkniętą dla akredytowanych Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności – 23 – 24 września 2013 r.,
- sesje otwarte dla ekspertów i słuchaczy zainteresowanych ochroną danych osobowych– 25 – 26 września 2013 r.
- Spotkanie otworzą Françoise Le Bail – Dyrektor Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji oraz dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Następnie odbędzie się od wprowadzająca sesja plenarna, podczas której przewidziano panel dyskusyjny pt. „Prywatność jako wartość kulturowa”, a także prezentację informacji z sesji zamkniętej.

Dalsza część obrad podzielona została na trzy, umożliwiające przeprowadzenie pogłębionej dyskusji, ścieżki tematyczne:
„Reformy na świecie. Interoperacyjność między regionami”,
„Ochrona prywatności a technologia”,
„Interesariusze: perspektywy, role, interesy”.

– Uczestnicy pierwszej dyskutować będą o różnicach w podejściu do zagadnień związanych z ochroną danych wynikających z uwarunkowań kulturowych – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. – Drugi blok poświęcony będzie nowym technologiom. Chodzi m.in. o big data, czyli olbrzymie zbiory danych, których wykorzystywanie stawia całkowicie nowe wyzwania związane z ochroną prywatności i globalnym przetwarzaniem danych. Chcemy również poruszyć tematykę aplikacji mobilnych i tego, co naprawdę wiemy o ich działaniu oraz o tym, do kogo trafiają zbierane za ich pośrednictwem dane – tłumaczy.

– Kolejna grupa zagadnień, nad którymi będą zastanawiali się uczestnicy konferencji, to ocena ryzyka dotyczącego przetwarzania informacji. To ważne, gdyż środki prawne powinny być dostosowane do zagrożeń. Jeśli są one niewielkie, to i środki te powinny być stosunkowo mało restrykcyjne – dodaje.

Ponieważ organizacja 35. Konferencji zbiega się z 15. rocznicą uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce, która przypada na 29 sierpnia 2013 r., podczas Konferencji dystrybuowana będzie specjalna publikacja książkowa przygotowana z tej okazji, będąca podsumowaniem tego okresu. Złożą się na nią zarówno referaty merytoryczne, jak i krótkie, osobiste wspomnienia osób, które pracowały przy tworzeniu ustawy i jej kolejnych nowelizacjach, pisały pierwsze komentarze do ustawy, od początku pracowały w Biurze lub z nim współpracowały. Ich wartością ma być różnorodność spojrzenia na proces tworzenia prawa z dziedziny ochrony danych osobowych, pierwsze dni działalności Biura GIODO z perspektywy 15 lat ustawy, widziane oczami konkretnych osób.

Międzynarodowe Konferencje Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności to najważniejsze, poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych i prywatności, coroczne spotkania, w których biorą udział rzecznicy ochrony danych osobowych z Europy - na czele z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, a także z całego świata (m.in. Kanady, USA, Australii, Hongkongu), przedstawiciele instytucji UE, rządów państw spoza UE, uznani eksperci zajmujący się tą problematyką, przedstawiciele świata akademickiego, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka oraz przedstawiciele biznesu. Organizowane od 34 lat spotkania rzeczników ochrony danych osobowych z różnych krajów stały się ważną platformą wymiany poglądów na temat najnowszych problemów w dziedzinie ochrony prywatności i danych osobowych. W czasie konferencji poruszane są zagadnienia dotyczące zarówno istotnych zagrożeń prywatności, jak i możliwych instrumentów jej ochrony.

Organizację tegorocznej, 35. Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności powierzono polskiemu organowi ds. ochrony danych osobowych podczas 34. Konferencji, której gospodarzem w 2012 r. był Urząd ds. Regulacji i Kontroli Danych Osobowych (URCDP) w Urugwaju.
Partnerem konferencji jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Lex.pl

Debaty

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.