ETPC – po polsku

ETPC| Europejska konwencja Praw Człowieka| Rada Europy| Strasburg

ETPC – po polsku

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uruchomił na swoich stronach internetowych poradnik w językach wszystkich krajów członkowskich Rady Europy, której organem jest ETPC. Także – po polsku.

Na stronie tej znajdują się wszelkie pożyteczne informacje i wskazówki, które pomogą w sformułowaniu i złożeniu skargi w trybunale, choć także pokazują one, dlaczego i w jakim trybie skarga może być oddalona.

Na stronie ETPC znajdują się zarówno podstawowe oficjalne dokumenty (w języku polskim) - Europejska Konwencja Praw Człowieka, Regulamin Trybunału (Wersja francuska i angielska) oraz wytyczne dotyczące praktyki, jak i niezbędne formularze.

Jest także broszura opisująca kolejne etapy postępowania przed Trybunałem, która ma za zadanie dostarczyć odpowiedzi na ewentualne pytania pojawiające się po wysłaniu skargi do Trybunału.

Wreszcie – strona daje możliwość monitorowania procedury, co opisano w następujący sposób: „Po złożeniu wniosku o zastosowanie środka tymczasowego skarżący, lub jego przedstawiciel są proszenie o dalsze monitorowanie sprawy. W szczególności należy niezwłocznie informować Trybunał o wszelkich zmianach dotyczących sytuacji skarżącego (np. otrzymanie zgody na pobyt lub powrót do kraju pochodzenia). Obowiązkiem przedstawiciela skarżącego jest również niezwłoczne poinformowanie trybunału o utracie kontaktu ze skarżącym.”

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.