Polacy o Trybunale Konstytucyjnym według CBOS

badania opinii| CBOS| ocena działalności| Trybunał Konstytucyjny

Polacy o Trybunale Konstytucyjnym według CBOS

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało kolejny raport "Oceny instytucji publicznych".

W dalszym ciągu więcej niż dwie piąte badanych (43%) nie potrafi ocenić działalności Trybunału Konstytucyjnego. Mimo że nieco wzrósł odsetek osób niezadowolonych z jego funkcjonowania (o 3 punkty), nie zmienił się ogólny odbiór tej instytucji – trzykrotnie więcej respondentów ocenia ją dobrze niż źle (43% wobec 14%).

We wrześniu poprawiły się oceny działalności parlamentu. W porównaniu z sierpniem istotnie wzrósł odsetek osób, które z uznaniem wypowiadają się o pracy senatorów (o 6 punktów, do 28%), nieznacznie przybyło też ankietowanych zadowolonych z działalności posłów (o 3 punkty, do 22%). Mimo tych pozytywnych zmian, w ujęciu ogólnospołecznym w dalszym ciągu przeważa rozczarowanie funkcjonowaniem parlamentu – co drugi badany (49%) ma zastrzeżenia do izby wyższej, a dwóch na trzech (66%) krytycznie ocenia pracę Sejmu.

Na stabilnym, wysokim poziomie kształtują się notowania urzędu prezydenta. Większość respondentów (67%, od sierpnia wzrost o 3 punkty) jest zadowolona z działalności Bronisława Komorowskiego. Negatywnie ocenia ją mniej niż jedna czwarta badanych (23%), a tylko co dziesiąty nie potrafi zająć stanowiska w tej sprawie (10%, spadek o 4 punkty).

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.