Art. 212: SN zajmie się sprawą blogera z Mosiny

Art. 212 kk| HFPC| kasacja| Sąd Najwyższy| zniesławienie| Zofia Springer| Łukasz Kasprowicz

16 października 2012 r. w Sądzie Najwyższym odbędzie się rozprawa z kasacji pełnomocnika oskarżycielki prywatnej w sprawie blogera Łukasza Kasprowicza, prawomocnie uniewinnionego od zarzutu zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego).

Burmistrz Mosiny Zofia Springer wytoczyła Kasprowiczowi proces po tym, jak poczuła się obrażona wpisami na jego prywatnym blogu, krytykującymi jej decyzje. Kasprowicz miał ją pomówić w 15 wpisach. Sąd Rejonowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 21 stycznia 2011 o sygn. akt. VIII K 745/09/8 skazał Kasprowicza za zniesławienie Springer. Więcej o tle sprawy i wyroku sądu rejonowego czytaj: tutaj.

8 czerwca 2011 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uniewinnił Łukasza Kasprowicza. Uniewinnienie dotyczyło 13 z 15 zarzutów. W pozostałym zakresie, w stosunku do 2 zarzutów, co do których sąd drugiej instancji zmienił kwalifikację prawną z art. 212 kk na 216 kk (znieważenie) – SO umorzył postępowanie z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną czynu (sygn. akt IV Ka 266/11).
Więcej o motywach wyroku sądu okręgowego można przeczytać na stronie internetowej Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która od początku monitoruje tę sprawę.

Rozprawa odbędzie się o  godz. 13:30 w Sądzie Najwyższym (Izba Karna Wydział V (sygnatura akt V KK 391/11 w).

lex.pl

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.