ETPC: 8 tysięcy skarg z Węgier od połowy grudnia

EKPC| ETPC| Węgry

ETPC: 8 tysięcy skarg z Węgier od połowy grudnia

Według komunikatu kancelarii Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu od połowy grudnia 2011 wpłynęło z Węgier do Trybunału blisko 8 tysięcy zapytań dotyczących prawa do renty od byłych funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających z wcześniejszej emerytury. Wszystkie sprawy dotyczą tej samej kwestii: na Węgrzech zaprzestano wypłacać funkcjonariuszom emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego zgodnie z nową ustawą z 2011 oraz zamianą wypłacanych emerytur, które nie były opodatkowane podatkiem od dochodów osobistych na odszkodowanie obciążone podatkiem 16%. 
Skarżący czują się ofiarami pogwałcenia ich praw nabytych oraz dyskryminacji. Powołują się na artykuł 1 Protokołu nr 1 i artykuł 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wobec masowego napływu skarg Trybunał nie może działać w normalnym trybie: zwrócił się więc już do ogólnowęgierskich związków zawodowych, by one same dokonały wstępnej selekcji. Trybunał zajmie się tylko skargami rekomendowanymi przez centrale związkowe.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.