ETPC w Strasburgu: Polska na 6 miejscu (od tyłu)

Bratza| ETPC| Konwencja

ETPC w Strasburgu: Polska na 6 miejscu (od tyłu)
Sir Nicolas Bratza, Prezes ETPC. Foto: Council of Europe

Podczas uroczystej inauguracji roku sądowego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, w której wziął udział prezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński, przedstawiono bilans roku 2011.

Sir Nicolas Bratza, prezes Trybunału (od 4 listopada 2011), prezentując doroczny "Raport z działalności ETPC" powiedział, że 30 tysięcy spraw, które czekają w Trybunale to dowód nie tyle strukturalnych trudności izby, ile świadectwo kłopotów poszczególnych krajów ze stosowaniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sir Bratza podkreślił też, że „niezależność i autorytet Trybunału nie mogą być pomniejszone” oraz „że ewentualne krytyki ze strony państw (europejskich) muszą opierać się o argumentację racjonalną, a nie emocje i przesadę”. Prezes ETPC przedstawił też środki, podjęte przez kancelarię Trybunału dla poprawy jego skuteczności, zwłaszcza system wstępnego „filtrowania” skarg oraz politykę priorytetów, czyli wybierania w pierwszej kolejności takich spraw, których rozstrzygnięcie może mieć decydujący wpływ na przestrzeganie pryncypiów Konwencji.

Z przedstawionego w Strasburgu Raportu wynika, że najwięcej wyroków o pogwałcenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczyło Turcji (159 wyroków), Rosji (121), Ukrainy(105), Grecji (69), Rumunii (58) i Polski (54).

W ubiegłym roku do ETPC wpłynęło z Polski 5039 skarg, podczas gdy z Rosji blisko 12,5 tysiąca, a z Ukrainy 4621. Jednak nie wolumen spraw należy porównywać, ale wskaźnik liczby spraw na 10000 mieszkańców. Pod tym względem najgorzej wypada Serbia (5,10) przed Czarnogórą (5,02), Mołdawią (2,88), Chorwacją ((2,69), Estonią (2,58), Lichtensteinem (2,50), Rumunią (2,43). Polskę wyprzedza także i Słowenia, i Szwecja (2,02) i Macedonia.

Pogwałcenia Konwencji w Polsce dotyczą: długotrwałej procedury sądowej – w 44%, prawa do wolności i do bezpieczeństwa – w 28%, prawa do uczciwego sądu – w 9%, prawa do życia rodzinnego i prywatnego – w 9%.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.