Prawa osób niedosłyszących przed Trybunałem w Strasburgu

aparat słuchowy| ETPC| HFPC| Irmina Pacho| opieka medyczna| zakład penitencjarny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka pomaga Pani Małgorzacie Stefaniak w sprawie, która dotyczy opieki medycznej w jednostkach penitencjarnych. Pani Stefaniak cierpi na niedosłuch obustronny, jednak władze więzienne nie zapewniają jej aparatu słuchowego, który umożliwiłby kobiecie  normalne funkcjonowanie w warunkach penitencjarnych.

W związku z tym Małgorzata Stefaniak wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w której wskazała, że odmowa zapewnienia jej aparatu słuchowego stanowi naruszenie art. 3 Konwencji, który zakazuje nieludzkiego i poniżającego traktowania. Skarżąca podkreśliła, że upośledzenie narządu słuchu utrudnia jej codzienne funkcjonowanie i kontakt z otoczeniem. Pomimo próśb kierowanych do administracji więziennej nieprzerwanie od grudnia 2010 r. skarżąca wciąż jest zdana na pomoc współosadzonych i nie może korzystać z aparatu.

„To kolejna sprawa dotycząca opieki zdrowotnej w polskich jednostkach penitencjarnych. Dotyka ona jednak szczególnie ważnego problemu, jakim są prawa osób niesłyszących i niedosłyszących” – mówi Irmina Pacho, pełnomocniczka skarżącej w postępowaniu przed Trybunałem. Wyrok w niniejszej sprawie może mieć  przełomowy charakter, jeśli Trybunał jednoznacznie wskaże, jakie warunki odbywania kary pozbawienia wolności powinno zapewnić państwo osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym.

Dr Adam Bodnar oraz Irmina Pacho są pełnomocnikami skarżącej w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
HFPC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.