Unijna reforma prywatności jednym z tematów spotkania Ministrów w Mediolanie

harmonizacja przepisów| JHA| minister administracji i cyfryzacji| ochrona prywatności| Rafał Trzaskowski

Jak najszybsze wprowadzenie jednolitych unijnych przepisów o ochronie prywatności to nasz podstawowy cel – mówił Rafał Trzaskowski podczas nieformalnego posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), które odbyło się w dniach 8-9 lipca w Mediolanie.

Ministrowie omawiali kolejną ważną kwestię w pracach nad rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych, które ma m.in. dostosować obecne przepisy do wymogów cyfrowej rzeczywistości. Po jego wejściu w życie w całej Unii Europejskiej będzie obowiązywało jednolite prawo dotyczące ochrony prywatności.

Głównym tematem dzisiejszej dyskusji było to, na ile zapisy rozporządzenia powinny być elastyczne w odniesieniu do sektora publicznego. Zdania w tej kwestii są podzielone, część państw, w tym Polska, popiera zapisy rozporządzenia w jego obecnym kształcie. Niektóra kraje uważają jednak, że sektor publiczny potrzebuje jeszcze większej swobody i konieczne są dalsze wyłączenia w tym zakresie, a nawet ujęcie spornych kwestii w odrębnym akcie prawnym.

Zdaniem Polski zachowanie pewnej odrębności przepisów dla organów wykonujących funkcje publiczne jest konieczne. Zwracamy jednak uwagę, że już projekt rozporządzenia przedstawiony przez Komisję Europejską zawierał szereg włączeń w tym zakresie, a w trakcie dalszych prac na przepisami dodawane były kolejne.

Jak mówił na posiedzeniu Rady JHA minister Rafał Trzaskowski, według Polski obecne zapisy w wystarczającym stopniu uwzględniają interesy specyficzne dla sektora publicznego. Szef MAC podkreślał,  że szczególnie ważne są tu przepisy  dotyczące funkcji, jaką pełni przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowań sądowych. Dlatego też Polska jest przeciwna całkowitemu wyłączeniu sektora publicznego spod przepisów projektowanego rozporządzenia i objęciu go oddzielnym aktem prawnym.

Minister Trzaskowski mocno podkreślił, że zbyt szerokie wyłączenia dla sektora publicznego byłyby sprzeczne z jednym z podstawowych celów nowych ram prawnych – czyli harmonizacją prawa w całej Unii Europejskiej. Musimy o tym pamiętać i nie dopuścić do segmentacji przepisów – mówił szef MAC.

Według Polski najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie pełnego zakresu obowiązywania rozporządzenia, przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim możliwości doprecyzowania zasad wprowadzanych przez rozporządzenie na poziomie przepisów krajowych.
MAiC

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.