W Sejmie o trybunale w Strasburgu

ETPC| Sejm| Senat

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po raz pierwszy w historii polskiego parlamentu dokonała przeglądu spraw, rozpatrywanych w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz wysłuchała rządowej informacji na temat stanu wykonywania wyroków ETPC .

Relację zdali posłom przedstawiciele rządu (MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości). Nasz kraj należy do czołowych dostawców skarg na wiele rodzajów naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (jest na 4 miejscu, za Turcją, Rosją i Włochami).

Problemem jest brak urzędu (ministra) odpowiadającego za praworządność i prawa człowieka, mówili zarówno posłowie jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproszonych do udziału w posiedzeniu. Goście przedstawili i om owili wiele przypadków, które w ogóle nie powinny trafić do Strasburga. Niestety, nie dość jasne przepisy, nieostre podziały między poszczególnymi resortami oraz czasochłonne procedury skutkują tym, że wiele skarg trafia do ETPC.

Polska nie wykonuje wielu wyroków, oblicza się, że ich liczba wynosi 759.

W konkluzji posłowie wystosowali dezyderat do prezesa Rady Ministrów, w którym wyrazili oczekiwanie, że rząd będzie stale monitorował wykonywanie wyroków ETPC i że RM będzie przedstawiać - na forum komisji - podobne sprawozdania.
Podobna debata ma się wkrótce odbyć w senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.