Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: RPO
 • RPO do ministra sprawiedliwości o uregulowaniu zawieszanie postępowania po skierowaniu pytania do TK

  Rzecznik praw obywatelskich zwróciła się do ministra sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w celu doprecyzowania przesłanek zawieszenia postępowania w procedurze cywilnej. Regulac more
 • Kogo lubią Polacy?

  W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 30 maja odbyła się konferencja „Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem etnicznym i narodowością”, która została zorganizowana prze more
 • RPO: ustawa równościowa nie chroni przed dyskryminacją

  Tzw. ustawa równościowa nie zapewnia efektywnej ochrony przed dyskryminacją - stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Zdan more
 • RPO broni wolności osób z zaburzeniami psychicznymi

  Choroba jest dla każdego człowieka stanem, w którym może spotkać się z odrzuceniem, brakiem akceptacji lub odrzuceniem. Szczególnym rodzajem ludzkich przypadłości są zaburzenia w działaniu centralnego more
 • W Senacie o prawie do petycji

  Niezbędne jest ustawowe uregulowanie prawa do petycji -  zgodzili się w Senacie 27 czerwca 2012 r. podczas seminarium: Rzecznik Praw Obywatelskich, eksperci z Instytutu Spraw Publicznych,  s more
 • RPO skarży do TK możliwość dowolnego przyznawania koncesji przez KRRiTV

  KRRiT ma zbyt dużą dowolność oceny wniosków o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programów rtv - uznała prof. Irena Lipowicz,  która zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego re more
 • HFPC o założeniach reformy dostępu służb do danych telekomunikacyjnych

  HFPC przesłała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych opinię w sprawie projektu założeń reformy przepisów regulujących dostęp sądów, organów ścigania i służb specjalnych do danych telekomunikacyjnych przecho more
 • Trybunał w Senacie

  26 lipca prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawił w Senacie „Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 20 more
 • Ziemię zabierają, odszkodowań nie płacą

  Obywatele skarżą się, że mimo przejęcia na własność jednostek samorządu terytorialnego ich nieruchomości z przeznaczeniem na drogi, bezskutecznie oczekują na negocjacje w sprawie odszkodowania za te g more
 • RPO: promieniowanie jonizujące do Trybunału

  Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie ograniczenia wykonywania zawodu fizyka medycznego przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 20 more
 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Trybunał Konstytucyjny (105)

Państwo (77)

Debaty (4)

Publicystyka (3)

Typ treści

Artykuł (188)

Wiadomości (36)

Obserwatorium (1)

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (1)

Autorzy

Redakcja (147)

Krzysztof Sobczak (44)

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska (3)

Piotr Rachtan (3)

Redakcja/PAP (2)

Anna Krajewska (2)

(1)

CBOS (1)

Newseria/Redakcja (1)

PAP (1)

Redakcja, PAP (1)

Redakcja/Lex.pl/PAP (1)

Redakcja/Lex/PAP (1)

Redakcja/Polskie Radio (1)

Adam Sawicki (1)

Aleksandra Leicht (1)

Andrzej Dryszel (1)

Anna Rytel-Warzocha (1)

Grzegorz Makowski (1)

Ireneusz C. Kamiński (1)

Iwona Musiał (1)

Krzyszto Sobczak (1)

Mag­da­lena Jungnikiel (1)

Michał Ożóg (1)

Monika Sewastianowicz (1)

Paulina Sobiesiak-Penszko, Filip Pazderski (1)

Piotr Niemczyk (1)

Piotr Wiatrowski (1)

Wojciech Hermeliński (1)

Rocznik

2015 (51)

2016 (51)

2013 (44)

2014 (39)

2012 (37)

2011 (2)