Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: Sejm
 • Jak Sejm wykonywał wyrok TK w sprawie ustawy o SKOK

  12 stycznia Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł, że dwa zaskarżone przez prezydenta artykuły w ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych są sprzeczne z konstytucją. more
 • Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej wchodzi w życie

  Celem nowelizacji, obowiązującej od 8 czerwca, jest zmniejszenie obciążeń jednostek samorządu terytorialnego w dziedzinie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez zastąpienie niektórych obligato more
 • Według posłów związki partnerskie są sprzeczne z Konstytucją

  Komisja Ustawodawcza Sejmu stwierdziła, że niedopuszczalne jest, by Sejm pracował nad projektami ustaw o związkach partnerskich. Opowiedzieli się za tym posłowie PO i PSL oraz prawicy. Posłowie uznali more
 • Mowa nienawiści - projekty w Sejmie

  PO na początku lipca zgłosi projekt zmian w kodeksie karnym dotyczący tzw. mowy nienawiści - poinformował szef klubu PO Rafał Grupiński. Chodzi m.in. o zmianę art. 256 kk, który dotyczy nawoływania do more
 • Prof. Leon Kieres - nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego

  Sejm głosami większości posłów (340) wybrał prof. Leona Kieresa na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Kieres był kandydatem zgłoszonym przez parlamentarny klub Platformy Obywatelskiej. Leon Ki more
 • Weszła w życie ustawa o skutkach powierzania pracy nielegalnym cudzoziemcom

  Od 20 lipca obowiązuje ustawa o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP, która wprowadza do polskiego prawa unijne przepisy (dyrektywę 2009/52/WE)  more
 • Janosikowe bez zmian

  Posłowie połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Finansów Publicznych odrzucili projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na posiedzen more
 • Prezes TK Andrzej Rzepliński w Sejmie

  27 lipca prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński przedstawił Sejmowi "Informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucy more
 • Irena Lipowicz: system stanowienia prawa wymaga poważnej refleksji

  Mimo narastających problemów i oczekiwań społecznych, w ostatnich latach nie nastąpiła zasadnicza poprawa w procesie tworzenia prawa. Co więcej, związane z tym negatywne zjawiska coraz wyraźniej godzą more
 • Poseł jest zwolniony z obowiązku udzielania informacji publicznej

  Poseł nie jest podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej, jako inny podmiot wykonujący zadania publiczne – uznał WSA w Rzeszowie. Stowarzyszenie zwróciło się do posła na Sejm R more
 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Trybunał Konstytucyjny (56)

Państwo (44)

Publicystyka (13)

Debaty (12)

Typ treści

Artykuł (123)

Wiadomości (46)

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (6)

Obserwatorium (3)

Listy do Trybunału (1)

Autorzy

Redakcja (80)

Krzysztof Sobczak (14)

Redakcja/PAP (7)

Piotr Rachtan (6)

Sub iudice (4)

Redakcja/ PAP (3)

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska (3)

Newseria/Redakcja (2)

PAP/Redakcja (2)

Adam Sawicki (2)

Andrzej Rzepliński (2)

Andrzej Szmyt (2)

Anna Krajewska (2)

Filip Pazderski (2)

Jerzy Łukaszewski (2)

Krzysztof Łoziński (2)

HFPC (1)

RedaKCJA (1)

Redakcja/ PAP/Lex (1)

Redakcja/Newseria (1)

Redakcja/Polskie Radio (1)

Redakcja/WCH-Niwserwis (1)

Agnieszka Wróblewska (1)

Agnieszka Wróblewska (1)

Agnieszka Wró­blew­ska (1)

Alina Kwapisz-Kulińska (1)

Andrze Szmyt (1)

Anna Pudło (1)

Artur Pawlak (1)

Barbara Czerska (1)

Borys Bura (1)

Ferdynand Rymarz (1)

Grzegorz Kościelniak (1)

Jakub Szlachetko (1)

Jerzy Wysocki (1)

Jerzy Zajadło (1)

Joanna Juchniewicz, Marcin Dąbrowski (1)

Karol Kozłowski (1)

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska (1)

Krzysztof Skotnicki, Andrzej Szmyt (1)

Leszek Garlicki (1)

Maciej Rataj (1)

Magdalena Jungnikiel (1)

Marcin Dąbrowski (1)

Marek Celej (1)

Małgorzata Łubik (1)

Monika Sewastianowicz (1)

Paweł Jakubowski (1)

Tomasz Słomka (1)

Wojciech Sadurski (1)

Rocznik

2015 (51)

2013 (39)

2012 (31)

2016 (25)

2014 (21)

2011 (2)