Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Adres Trybunału Konstytucyjnego

Al. Jana Christiana Szucha 12a
00-918 Warszawa


Rzecznik prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego
Katarzyna Sokolewicz-Hir
szel
tel. (22) 657-45-00
e-mail: prasainfo@trybunal.gov.pl

 

Sekretariat Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
tel. (22) 621-65-03

 

Opens external link in new windowElektroniczna Skrzynka Podawcza - Uprzejmie informujemy, że w postaci elektronicznej nie są przyjmowane pisma procesowe związane ze wszczęciem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz z toczącym się przed Trybunałem postępowaniem.

Opens internal link in current windowBiuro Trybunału Konstytucyjnego

Opens internal link in current windowInformacja o warunkach wnoszenia skargi konstytucyjnej

Mapa z zaznaczeniem siedziby Trybunału Konstytucyjnego