Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Biuro Trybunału

Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a

Zespół Prezydialny

sprawy prezydialne, obsługa protokolarna, współpraca z zagranicą, organizacja konferencji, seminariów i wykładów, propagowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego, nadzór nad treścią strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Adam Jankiewicz 
tel. 22 657-45-30, fax 22 629-39-77, e-mail: Opens window for sending emailjankiewicz@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailprezydialny@trybunal.gov.pl

Wicedyrektor Mariusz Bobiński
tel. 22 657-45-32, e-mail: Opens window for sending emailbobinski@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailprezydialny@trybunal.gov.pl

Zespół Prasy i Informacji 

obsługa prasowa i kształtowanie wizerunku medialnego Trybunału Konstytucyjnego, wykonywanie obowiązków związanych z realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej 

Rzecznik prasowy Biura Trybunału Konstytucyjnego

Katarzyna Sokolewicz-Hirszel 
tel. 22 657-45-15, e-mail: Opens window for sending emailsokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailprasainfo@trybunal.gov.pl 

Anna Wołoszczak
tel. 22 657-45-00, e-mail: Opens window for sending emailwoloszczak@trybunal.gov.pl

Grażyna Leśniak
tel. 22 537-46-12, e-mail: lesniak@trybunal.gov.pl

Zespół Orzecznictwa i Studiów 

badanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, sporządzanie informacji o istotnych problemach wynikających z orzecznictwa TK, prace analityczno-badawcze 

Dyrektor
tel. 22 621-76-34, 22 657-45-14, e-mail: Opens window for sending emailorzecznictwo@trybunal.gov.pl 

 

Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków 

wstępna kwalifikacja indywidualnych spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego, prowadzenie akt spraw w zakresie skargi konstytucyjnej oraz wniosków podmiotów, o których mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji RP, udzielanie informacji o sposobie wniesienia skargi konstytucyjnej 

Dyrektor Beata Szepietowska
tel. 22 657-45-12, 22 657-45-78, e-mail: Opens window for sending emailszepietowska@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailskarga@trybunal.gov.pl

Wicedyrektor Paweł Wiliński 
tel. 22 657-45-88, 22 657-45-78, e-mail: Opens window for sending emailwilinski@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailskarga@trybunal.gov.pl

 

Sekretariat Trybunału Konstytucyjnego 

wykonywanie zarządzeń Prezesa Trybunału w zakresie spraw wpływających do rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny, prowadzenie dokumentacji sądowej 

Sekretarz Trybunału Dorota Hajduk 
tel. 22 657-45-82,  fax 22 657-45-90, e-mail: Opens window for sending emaildorota.hajduk@trybunal.gov.pl

 

Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

Dyrektor Krzysztof Budziło 
gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informacja naukowa, działalność wydawnicza
tel. 22 657-45-44, e-mail: Opens window for sending emailbudzilo@trybunal.gov.pl

Czytelnia: tel. 22 657-45-27, e-mail: Opens window for sending emailbib@trybunal.gov.pl , Opens window for sending emailwydawnictwa@trybunal.gov.pl

 

Zespół Finansowo-Księgowy 

Dyrektor / Główny Księgowy Anna Sipa 
tel. 22 657-45-45, e-mail: Opens window for sending emailsipa@trybunal.gov.pl

 

Główny Specjalista ds. Personalnych 

Joanna Kerner
tel. 22 657-45-70, e-mail: Opens window for sending emailkerner@trybunal.gov.pl

 

Zespół Informatyki 

Dyrektor Krzysztof Orliński 
tel. 22 657-45-61 lub 68, e-mail: Opens window for sending emailorlinski@trybunal.gov.pl

 

Zespół Administracyjno-Gospodarczy 

Dyrektor Irena Cygoń 
tel.22 621-57-66, 657-45-85, fax 622-18-30, e-mail: Opens window for sending emailcygon@trybunal.gov.pl

 

Straż Trybunału Konstytucyjnego 

Komendant Straży Wojciech Górnicki 
tel. 22 657-45-08