Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego:


Na naszej stronie internetowej pojawiła się nowa zakładka „Polskie akcenty w orzecznictwie międzynarodowym”. Naszym pragnieniem jest, aby strona internetowa TK była w miarę zupełna i przyjazna użytkownikom, aby w sposób pełny informowała nie tylko o każdej bieżącej sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o wszystkich jego dotychczasowych wyrokach i postanowieniach, ale i ułatwiała obywatelom dostęp do wiedzy o osiągnięciach orzeczniczych wybitnych polskich prawników za granicą.

Jest to związane z istotną rolą polskich prawników w sądach europejskich i międzynarodowych, a także znaczeniem naszego Trybunału w rodzinie sądów konstytucyjnych w Europie. Nasi prawnicy odgrywają dużą rolę poza granicami Polski nie tylko dlatego, że na mocy umów międzynarodowych pełnią funkcje w gremiach orzeczniczych Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale także dlatego, że jako sprawozdawcy i jako autorzy tych rozstrzygnięć, współkształtują porządek prawny w skali naszego kontynentu oraz całego globu.

Chcemy ułatwić użytkownikom strony internetowej Trybunału dostęp do orzeczeń, jakie zapadły z udziałem polskich prawników w Europie i na świecie.
Publikujemy zatem wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  i Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu, a także opinie polskiego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Naszą ambicją jest też propagowanie polskiej myśli prawniczej w gremiach rozstrzygających o prawach człowieka, o których rzadko mówi się w Polsce i takich, które są u nas bardzo słabo znane lub wręcz nieznane, jak Europejski Komitet Praw Społecznych Rady Europy, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ, Komitet Praw Człowieka ONZ; Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, Nadzwyczajna Izba Sądu Kambodży dla Osądzenia Zbrodni Popełnionych w Czasach Demokratycznej Kampuczy.