Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wydawnictwa

Księgi Trybunału Konstytucyjnego

Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego

Działalność wydawnicza TK

Trybunał Konstytucyjny został powołany w 1985 r. i od tego czasu w różnej formie prowadzono działalność wydawniczą. W sposób systematyczny wydawano jedynie corocznie Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Działalność wydawnicza, pokazująca dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego, jego działalność, także naukową, oraz wymianę doświadczeń z innymi sądami konstytucyjnymi rozpoczęła się dopiero w 1995 r. Jej inicjatorem był Gabinet Prezesa Trybunału, który koordynował wówczas działalność wydawniczą Trybunału. Pierwszą serią wydawniczą były Studia i Materiały, które miały odzwierciedlać cały dorobek naukowy Trybunału oraz wydarzenia związane z jego funkcjonowaniem. W 1995 r. rozpoczęto systematyczny druk Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy.

Od 1 marca 2001 r. powołano niezależną Sekcję a w 2002 r. Redakcję Wydawnictw, która przejęła obowiązki organizowania i prowadzenia działalności wydawniczej Trybunału Konstytucyjnego.

Od 18 maja 2004 r. działalność wydawnicza została włączona do zadań Biblioteki Trybunału Konstytucyjnego.

Kontakt z Biblioteką Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wydawniczych:
adres: 00-918 Warszawa, Al. J. CH. Szucha 12A,
e-mail: Krzysztof Budziło: budzilo@trybunal.gov.pl
tel. (22) 657-45-44
fax. (22) 622-18-30

Wydawnictwa Trybunału Konstytucyjnego można nabyć (zaprenumerować):
- bezpośrednio w siedzibie Trybunału,
- pisząc na adres: Al. Szucha 12A, 00-918 Warszawa,
- dzwoniąc pod numer: (22) 657-45-39, fax (22) 622-18-30
- e-mail: Opens window for sending emailzorawska@trybunal.gov.pl
Sprzedażą zajmuje się p. Barbara Żórawska