Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Address of The Constitutional Court

00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a


Secretariat
Phone: +4822 621-65-03

Spokesperson of the Office of Tribunal
Katarzyna Sokolewicz-Hirszel
Phone: + 4822 657-45-15

Opens internal link in current windowOffice ot the Tribunal

The map