Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Adresse postale

00-918 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 12a


Secrétariat
Tél. +4822 621-65-03

Porte - parole du Bureau du Tribunal constitutionnel
Katarzyna Sokolewicz-Hirszel
Tél. + 4822 657-45-15

Opens internal link in current windowLe Bureau du Tribunal constitutionnel

La carte