Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wokanda

Pokaż wcześniejsze rozprawy

10.I 2017

 • Rozprawy

  Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

  09:00

  K 31/14 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:
  1) art. 114a ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
  2) art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, w zakresie, w jakim przewiduje, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie, a nie przeciwko osobie z art. 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Piotr Tuleja - sprawozdawca
  Leon Kieres
  Julia Przyłębska
  Piotr Pszczółkowski

  Dokumenty w sprawie (IPO)

17.I 2017

 • Rozprawy

  Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały.

  09:00

  SK 49/13 | Podmiot inicjujący postępowanie: Spółka Akcyjna

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
  Andrzej Wróbel - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Piotr Pszczółkowski
  Marek Zubik

  Dokumenty w sprawie (IPO)

19.I 2017

 • Rozprawy

  Zasady wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii

  09:00

  K 16/15 | Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

  Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii z art. 65 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
  Stanisław Rymar - przewodniczący
  Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
  Stanisław Biernat
  Piotr Pszczółkowski
  Piotr Tuleja

  Dokumenty w sprawie (IPO)

Subskrybuj wokandę w swoim kalendarzu.
Jak?