Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy

 

Nowość! OTK ZU

OTK ZU wydawane jest w 2-ch seriach A i B.
W serii A publikuje się wyroki i postanowienia Trybunału w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 81 ustawy o TK (wyroki i postanowienia merytoryczne)
W serii B publikuje się postanowienia Trybunału o nadaniu dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi oraz o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej lub wnioskowi, w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w trybie art. 77 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (postanowienia kończące rozpoznanie wstępne)

 

UWAGA!

"Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" od 1 stycznia 2016 r. tylko w postaci elektronicznej!

Szanowni Państwo, prenumeratorzy i czytelnicy "Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zbioru Urzędowego", uprzejmie informujemy, że:

- na podstawie art. 108 ust. 3 w związku z art. 139 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) orzeczenia Trybunału wydane po 1 stycznia 2016 r. będą publikowane wyłącznie w postaci elektronicznej, w wydawanym i dostępnym na internetowych stronach Trybunału elektronicznym zbiorze orzeczeń: "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy";

- orzeczenia wydane przez Trybunał Konstytucyjny do 31 grudnia 2015 r. będą opublikowane i udostępnione na dotychczasowych zasadach w zeszytach "Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy" w postaci drukowanej (papierowej);

- prenumerata zeszytów OTK ZU na rok 2016 nie jest prowadzona. 

 

 


 

 

Od drugiej połowy 1995 roku orzeczenia, uchwały (od listopada 1997 - wyroki) i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego są publikowane w specjalnym wydawnictwie, zatytułowanym - Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Od 1 stycznia1996 roku OTK Zbiór Urzędowy jest jedyną oficjalną publikacją zawierającą orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. W 2002 roku został podzielony na serię A (wyroki i postanowienia merytoryczne) i B (postanowienia z etapu wstępnego rozpatrywania skarg konstytucyjnych i wniosków).

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Zbór Urzędowy

Rok

Zeszyty      (*) - zeszyty w przygotowaniu

2015

1A (15,50 zł) 1B (65 zł) 2A (29 zł) 2B (56,50 zł) 3A (40 zł) 3B (91 zł) 4A (26 zł) 4B (45 zł) 5A (27 zł) 5B (77,50 zł) 6A (39 zł) 6B (106,50 zł) 7A (49,50 zł) 8A (31 zł)  9A (68,50 zł)  10A (49 zł)  11A (20 zł) 

2014

1A (21 zł) 1B (44 zł) 2A (35 zł) 2B (52,50 zł) 3A (27 zł) 3B (41 zł) 4A (22 zł) 4B (65 zł) 5A (27 zł) 5B (94 zł) 6A (22 zł) 6B (66,50 zł) 7A (26,50 zł) 8A (18 zł) 9A (62 zł) 10A (24,50 zł) 11A (16,50 zł)

7B - II/B suplement za lata 1998-2014  (122 zł)

2013

1A (38 zł) 1B (60.50 zł) 2A (14 zł) 2B (52,50 zł) 3A (30.50 zł) 3B (36,50 zł)  4A (20 zł) 4B (82,50 zł) 5A (38,50 zł) 5B (52 zł) 6A (50,50 zł) 6B (38,50 zł) 7A (36,50 zł) 8A (37 zł) 9A (25 zł)

2012

1A (12.50 zł) 1B (99,50 zł) 2A (17 zł) 2B (46.50 zł) 3A (22.50 zł) 3B (32 zł) 4A (22 zł) 4B (33 zł) 5A (28,50 zł) 5B (35 zł) 6A (24,50 zł) 6B (36,50 zł) 7A (74 zł) 8A (12 zł) 9A (40,50 zł) 10A (27 zł) 11A (38 zł)

2011

1A (11.50 zł) 1B (66.50 zł) 2A (26 zł) 2B (31 zł) 3A (39 zł) 3B (56 zł) 4A (11.50 zł) 4B (56 zł) 5A (28 zł) 5B (41.50 zł) 6A (24.50 zł)6B (65 zł) 7A (18.50 zł) 8A (26 zł) 9A (22.50 zł) 10A (33 zł)

2010

1A (18.50 zł) 1B (35 zł) 2A (34 zł) 2B (37 zł) 3A (31.50 zł) 3B (52 zł) 4A (20 zł) 4B (40 zł) 5A (23 zł) 5B (50 zł) 6A (26.50 zł) 6B (45 zł) 7A (8 zł) 8A (58 zł) 9A (58 zł) 10A (18 zł)

2009

1A (9 zł) 1B (23 zł) 2A (12 zł) 2B (32.50 zł) 3A (12.50 zł) 3B (25 zł) 4A (14.50 zł) 4B (43 zł) 5A (16.50 zł) 5B (42 zł) 6A (16.50 zł)6B (35 zł) 7A (16.50 zł) 8A (7.50 zł) 9A (15 zł) 10A (13.50 zł) 11A (18 zł)

2008

1A (15.50 zł) 1B (15 zł) 2A (8.50 zł) 2B (17 zł) 3A (13 zł) 3B (18.50 zł) 4A (16 zł) 4B (17 zł) 5A (20 zł) 5B (13.50 zł) 6A (15.50 zł)6B (11 zł) 7A (12.50 zł) 8A (12.50 zł) 9A (20.50 zł) 10A (23 zł)

2007

1A (4 zł) 1B (17 zł) 2A (7.50 zł) 2B (9.50 zł) 3A (13 zł) 3B (13 zł) 4A (7.50 zł) 4B (9 zł) 5A (16 zł) 5B (19.50 zł) 6A (12.50 zł) 6B (16 zł) 7A (16 zł) 8A (7 zł) 9A (15.50 zł) 10A (24.50 zł) 11A (14 zł)

2006

1A (11.50 zł) 1B (12.50 zł) 2A (7 zł) 2B (6.50 zł) 3A (9 zł) 3B (3.50 zł) 4A (9.50 zł) 4B (6 zł) 5A (7 zł) 5B (22.50 zł) 6A (8.50 zł) 6B(16 zł) 7A (13 zł) 8A (22 zł) 9A (19 zł) 10A (14.50 zł) 11A (7.50 zł)

2005

1A (11.50 zł) 1B (10.50 zł) 2A (10.50 zł) 2B (8.50 zł) 3A (16 zł) 3B (10 zł) 4A (14.50 zł) 4B (4.50 zł) 5A (11.50 zł) 5B (5 zł) 6A(12.50 zł) 6B (10.50 zł) 7A (6 zł) 8A (8 zł) 9A (9 zł) 10A (11.50 zł) 11A (14.50 zł)

2004

1A (9 zł) 1B (28 zł) 2A (8 zł) 2B (16.50 zł) 3A (10.50 zł) 3B (14 zł) 4A (10.50 zł) 4B (8 zł) 5A (13.50 zł) 5B (23 zł) 6A (9.50 zł) 7A(18.50 zł) 8A (7 zł) 9A (12 zł) 10A (13 zł) 11A (11,50 zł)

2003

1A (6.50 zł) 1B (8.50 zł) 2A (12.50 zł) 2B (16.00 zł) 3A (8 zł) 3B (8.50 zł) 4A (8 zł) 4B (14.50 zł) 5A (9.00 zł) 6A (13.50 zł) 7A (4.50 zł) 8A (9 zł) 9A (10 zł)

2002

1A (13 zł) 1B (25 zł) 2A (11 zł) 2B (10 zł) 3A (12.50 zł) 3B (6.50 zł) 4A (17 zł) 4B (8.50 zł) 5A (13 zł) 6A (9 zł) 7A (13.50 zł)

2001

1 (10 zł) 2 (8 zł) 3 (22 zł) 4 (18.50 zł) 5 (18.30 zł) 6 (12 zł) 7 (18.50 zł) 8 (31.10 zł)

2000

1 (8 zł) 2 (8 zł) 3 (6 zł) 4 (8 zł) 5 (14 zł) 6 (10 zł) 7 (9 zł) 8 (7 zł)

1999

1 (10 zł) 2 (8 zł) 3 (10.50 zł) 4 (13 zł) 5 (12.50 zł) 6 (15 zł) 7 (15 zł) 
Suplement "Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących skarg konstytucyjnych wydane w latach 1997-1998" (cena: 13.50 zł)

1998

1 (4 zł) 2 (11 zł) 3 (12 zł) 4 (10 zł) 5 (13 zł) 6 (9 zł) 7 (9 zł)

1997

1 (7.50 zł) 2 (7,50 zł) 3-4 (12 zł) 5-6 (7 zł)

1996

1 2 3 4 5 6 (cena: 5 zł każdy)

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1995 r. cz. I (5 zł) i cz. II (15 zł) 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1999 r. cz. I-III (47 zł za każdy tom)
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2000 r. cz. I-IV (29 zł za każdy tom) 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2001 r. cz. I-V (30 zł za każdy tom) 
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2002 r. cz. I-III (39 zł za każdy tom)
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 2003 r. cz. I-III (31 zł za każdy tom)

 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
(wydanie reprintowe za lata 1986-1995)

Tom

  Lata

I  1986-1988 (cena: 37 zł)
II  1989-1990 (cena: 37 zł)
III  1991-1992 (cena: 79 zł)
IV  1993 (cena: 54 zł)
V  1994 (cena: 51 zł)
VI  1995 (cena: 68 zł)

Wybór tez i sentencji orzeczeń
Trybunału Konstytucyjnego

Nr

Opis

0/2000

II półrocze 2000 (wybór i opracowanie B. Banaszkiewicz; cena: 18.50 zł)

1/2001

I półrocze 2001 (wybór i opracowanie B. Banaszkiewicz; cena: 28.50 zł)

2/2001

II półrocze 2001 (wybór i opracowanie B. Banaszkiewicz; cena: 30 zł)

1/2002

I półrocze 2002 (wybór i opracowanie B. Banaszkiewicz; cena: 10 zł)

2/2002II półrocze 2002 (wybór i opracowanie B. Banaszkiewicz; cena: 11 zł)

Sądy Konstytucyjne w Europie

Tom

Opis

I

Austria, Francja, Niemcy, Włochy (dostępny w Wydawnictwach Sejmowych)

II

Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry (cena: 18 zł)

III

Hiszpania, Portugalia, Turcja (cena: nakład wyczerpany)

IV

Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja (cena: 13 zł)

Wybrane pozycje są do nabycia w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, Al. Szucha 12a, tel. 657-45-39, fax. 622-18-30.