Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

30 lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Pierwsza rozprawa.

 

Pierwsza rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym

 

 

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1986 r., sygn. U 1/86

Ówczesna prasa pisała

Prof. Leszek Garlicki Pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (refleksje w 15 lat później)