Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: orzecznictwo ETPC
 • Czarne wtorki strasburskie

  Czarne, bo choć przegrywane przez Polskę sprawy o naruszenie europejskiej Konwencji praw człowieka nie są niczym nowym, to jednak od kilku tygodni przegrywamy je sromotnie. Oto rezultaty: 18 more
 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego w Senacie

  Podczas 35 posiedzenia Senatu prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego przedstawił senatorom informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Ko more
 • Na wokandzie ETPC

  W okresie marzec-maj 2015 r. Trybunał wydał w sprawach polskich trzy wyroki. W dwóch z nich ETPC stwierdził naruszenie Konwencji (odpowiednio, artykułu 3 oraz artykułu 5 § 4), podczas gdy w trzecim more
 • M.A. Nowicki: orzecznictwo strasburskie trzeba znać tak jak orzecznictwo TK czy SN

  Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej standardy wynikające z orzecznictwa strasburskiego są częścią naszego porządku prawnego, więc powinny być znane w takim samym stopniu jak każde inne orzecz more
 • G. Raimondi: Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2015 roku

  29 stycznia 2015 prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Guido Raimondi uroczyście zainaugurował kolejny rok orzecznictwa Trybunału. Oto jego wystąpienie w wersji more
 • HFPC o standardach ochrony tajemnicy dziennikarskiej

  W wydanym dziś stanowisku Helsińska Fundacja Praw Człowieka przypomina o konieczności poszanowania gwarancji tajemnicy dziennikarskiej i ochrony dziennikarskich źródeł informacji w związku z wsz more
 • TK: odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie za jeden czyn jest zgodna z konstytucją

  Zakwestionowany art. 10 § 1 kodeksu wykroczeń nie prowadzi w praktyce sądowej do naruszenia zasady ne bis in idem (zakazu podwójnego karania tej samej osoby za ten sam czyn), jeżeli sądy stosują more
 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Państwo (3)

Trybunał Konstytucyjny (2)

Debaty (1)

Świat (1)

Typ treści

Artykuł (7)

Autorzy

Redakcja (3)

Guido Raimondi (1)

Magdalena Jungnikiel (1)

Rafał Bujalski (1)

Szymon Janczarek (1)

Rocznik

2016 (3)

2015 (2)

2012 (1)

2013 (1)