Świat

 • Komisja Wenecka na Ukrainie

  Komisja Wenecka na Ukrainie
  Delegacja Komisji Weneckiej odbyła podróż studyjną na Ukrainę w celu wymiany - jak podaje komunikat KW - poglądów z władzami ukraińskimi na temat projektu ustawy o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: większa ochrona praw autorskich

  Trybunał Sprawiedliwości UE: większa ochrona praw autorskich
  W wyroku z 16 listopada 2016 Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że dyrektywa w sprawie prawa autorskiego sprzeciwia się uregulowaniu krajowemu zezwalającemu na cyfrowe zwielokrotnianie książek niedostępnych w handlu z naruszeniem wyłącznych praw autorskich. Takie uregulowanie musi gwarantować ochronę przyznaną autorom przez dyrektywę, a w szczególności zapewnić, by autorzy byli skutecznie informowani o zamierzonym cyfrowym wykorzystaniu ich utworu i mieli możliwość położenia mu kresu bez żadnych formalności. więcej
 • TS UE: Rzecznik M. Szpunar o kosztach połączeń telefonicznych z obsługą posprzedażową

  TS UE: Rzecznik M. Szpunar o kosztach połączeń telefonicznych z obsługą posprzedażową
  Zdaniem rzecznika generalnego Macieja Szpunara koszty połączenia z numerem telefonicznym obsługi posprzedażnej nie mogą przekraczać kosztów zwykłego połączenia. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o kostce Rubika

  Trybunał Sprawiedliwości UE o kostce Rubika
  W wyroku wydanym 10 listopada 2016 Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił wyrok Sądu Unii Europejskiej i stwierdził nieważność decyzji EUIPO, które utrzymywały w mocy rejestrację kształtu kostki Rubika w charakterze unijnego znaku towarowego. Rozpatrując, czy należy odmówić rejestracji ze względu na to, że ten kształt obejmuje rozwiązanie techniczne, EUIPO i Sąd powinny były uwzględnić także niewidoczne elementy funkcjonalne przedstawionego przez ten kształt towaru, takie jak zdolność rotacji. więcej
 • Ameryka wybrała populizm

  Ameryka wybrała populizm
  Mało tego, że Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich, to jeszcze republikanie utrzymają większość w obu izbach Kongresu. Amerykanie postanowili w praktyce sprawdzić, jak będą rządzić populiści. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o obowiązku banku udzielającego kredytu konsumenckiego

  Trybunał Sprawiedliwości UE o obowiązku banku udzielającego kredytu konsumenckiego
  9 listopada 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził w wyroku, że nieujęcie w umowie przez kredytodawcę udzielającego kredytu konsumenckiego niektórych istotnych informacji może zostać objęte sankcją pozbawienia prawa do odsetek i do kosztów. Taka sankcja jest dopuszczalna w sytuacji, gdy brak tych informacji nie pozwala konsumentowi na dokonanie oceny zakresu ciążącego na nim zobowiązania umownego. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE o możliwości skrócenia kary skazanemu po przekazaniu go do kraju

  Trybunał Sprawiedliwości UE o możliwości skrócenia kary skazanemu po przekazaniu go do kraju
  8 listopada 2016 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że kara pozbawienia wolności wymierzona danej osobie nie może być obniżona w trakcie jej przekazania z jednego państwa członkowskiego do drugiego na podstawie czasu pracy wykonanej w zakładzie karnym w pierwszym państwie członkowskim, jeśli państwo to zgodnie z jego prawem nie przyznało takiego obniżenia kary. Decyzja ramowa regulująca kwestię przekazywania pomiędzy dwoma państwami członkowskimi osoby skazanej na karę pozbawienia wolności nie wywiera bezpośredniego skutku. więcej
 • Trybunał Sprawiedliwości UE: jednolite ceny leków na receptę w Niemczech są sprzeczne z prawem Unii

  Trybunał Sprawiedliwości UE: jednolite ceny leków na receptę w Niemczech są sprzeczne z prawem Unii
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 20 października orzekł, że ustalone w Niemczech jednolite ceny dla wydawanych na receptę produktów leczniczych są sprzeczne z prawem Unii. więcej
 • TS UE: zachowanie danych osób odwiedzających witrynę a obrona przed atakami cybernetycznymi

  TS UE: zachowanie danych osób odwiedzających witrynę a obrona przed atakami cybernetycznymi
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku z 19 października, że podmiot prowadzący witrynę internetową może mieć uzasadniony interes w zachowaniu niektórych danych osobowych osób odwiedzających, aby bronić się przed atakami cybernetycznymi.Dynamiczny adres protokołu internetowego osoby odwiedzającej stanowi dla podmiotu prowadzącego witrynę dane osobowe, gdy ten podmiot dysponuje środkami prawnymi umożliwiającymi mu zidentyfikowanie danej osoby odwiedzającej dzięki dodatkowym informacjom, jakimi dysponuje dostawca dostępu do Internetu osoby odwiedzającej. więcej

Poprzednia 1234 Następna