Debaty

 • Kamusella: (o)Polski nacjonalizm – brak poszanowania w RP dla współobywateli Niemców

  Kamusella: (o)Polski nacjonalizm – brak poszanowania w RP dla współobywateli Niemców
  W lipcu 2016 roku rząd PiS postanowił jednostronnie i bez konsultacji z zainteresowanymi o poszerzeniu granic miejskich Opola. Nastąpi to kosztem gmin i sołectw z ziemskiego Powiatu Opolskiego, w którym znaczną liczbę ludności stanowią Niemcy. Obecnie w większości tych gmin i sołectw, gdzie Niemcy to co najmniej jedna piąta mieszkańców, cieszą się oni możliwością stosowania nazewnictwa dwujęzycznego (tj. polsko-niemieckiego) oraz użycia niemczyzny jako języka pomocniczego przy załatwianiu spraw w urzędach gminnych. więcej
 • Skotnicka-Illasiewicz: Młodzież wobec Unii w niespokojnych czasach

  Skotnicka-Illasiewicz: Młodzież wobec Unii w niespokojnych czasach
  W maju 2016 roku minęła – słabo zauważona w polskich mediach – dwunasta rocznica polskiego członkostwa w Unii. W tym czasie zbliżające się ważne wydarzenia, jak brytyjskie referendum czy natowski szczyt, przesuwały zainteresowania polskim członkostwem w Unii na zdecydowanie dalszy plan. więcej
 • Boni: Praworządność i demokracja w Europie

  Boni: Praworządność i demokracja w Europie
  Unia Europejska - to nie tylko radykalne powiększenie szans ekonomicznych dzięki wspólnemu rynkowi. To także wspólnota wartości o fundamentalnym charakterze. Troska o ich przestrzeganie jest obowiązkiem Europejczyków. W skrajnej wersji zagrożeń: demokrację od dyktatury, czy wielką politykę od małostkowego populizmu - dzieli właśnie niezależne sądownictwo, swobody obywatelskie oraz pluralizm i bezstronność mediów. więcej
 • Łukaszewski: Rewolucji nie będzie

  Łukaszewski: Rewolucji nie będzie
  Ostat­nie mie­siące upły­nęły nam na ocze­ki­wa­niu cudu. Cud, jak łatwo się domy­ślić – nie nastą­pił. Suwe­renny naród nie zbun­to­wał się prze­ciw wła­dzy dep­czą­cej w biały dzień (na ogół) prawa oby­wa­tel­skie, wyka­zu­ją­cej skrajną nie­kom­pe­ten­cję w czym tylko się da, gwał­cą­cej Kon­sty­tu­cję itd. Wręcz prze­ciw­nie – wydaje się mało zain­te­re­so­wany tym co się wokół niego dzieje. więcej
 • Dlaczego PiS boi się Trybunału Konstytucyjnego?

  Dlaczego PiS boi się Trybunału Konstytucyjnego?
  Dlaczego PiS, nawet mimo zagranicznego ostracyzmu, z całego serca upiera się przy podtrzymywaniu pata w sprawie Trybunału Konstytucyjnego? Jarosław Kaczyński trwa w tym sporze, choć w imię spełniania ultimatum Komisji Europejskiej może żądać wyrzeczeń nawet od sędziów i Prezesa Trybunału. Tymczasem powołuje grono zaufanych ekspertów, z którymi się w ogóle nie liczy. Zamiast narzucić projekt rozwiązania pata, od początku oddaje pole opozycji (implikując, że Trybunał Konstytucyjny jest organem upolitycznionym i opozycyjnym). więcej
 • Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim

  Zajadło. Powiedzieli, napisali... (Odcinek 74): O nieposłuszeństwie sędziowskim
  Prof. Jerzy Zajadło – kierownik katedry Teorii Filozofii Państwa i Prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego więcej
 • T. Snyder o integracji europejskiej

  Timothy Snyder, profesor Uniwersytetu Yale, wygłosił wykład w trakcie Polsko-Niemieckiego Szczytu Biznesu, 15 czerwca 2016 r. w Warszawie, którego współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan. Oto zapis tego wykładu: https://www.youtube.com/watch?v=3vYG9mNDVes więcej
 • A. Rzepliński: Być sędzią

  A. Rzepliński: Być sędzią
  [Być sędzią1 ] Od początków społeczności ludzkich, gdziekolwiek one powstawały, niezbędni byli sędziowie.2 Zawsze jako ci, którzy potrafią rozstrzygać spory i budować w ten sposób klimat pokoju społecznego. Z natury rzeczy ich decyzje, aby służyć temu pokojowi, miały sankcję republiki czy władcy. Biada tej społeczności, w której władca tego nie rozumiał, albo sprawując osobiście władzę sądzenia, wydawał gorszące poddanych wyroki. Pomyślność czekała te społeczności, w których ludzie różnych stanów mieli kształtowane przez pokolenia zaufanie do sądowych werdyktów, bo działali w przekonaniu, że jest jeszcze rzetelny sąd w… więcej
 • A. Szmyt: Spór o tryb wyboru i kadencję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

  A. Szmyt: Spór o tryb wyboru i kadencję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
  1. W 2016 r. mija w Polsce 30 lat od pierwszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny został wprowadzony jeszcze do Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1982 r., a więc w okresie sprzed demokratycznej transformacji ustrojowej z 1989 r. Istniały wówczas istotne ograniczenia prawne jego pozycji ustrojowej. Pierwszą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym Sejm uchwalił dopiero w 1985 r. Nowe podstawy normatywne zawarto w Konstytucji RP z 1997 r. Konstytucyjne podstawy rozwinięto najpierw w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 r., a następnie w ustawie z 2015 r. Projekt obowiązującej dziś ustawy przedłożył Sejmowi w 2013 r. ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski. więcej

Poprzednia 1234 Następna