TKTrybunał Konstytucyjny: skład (styczeń 2016) oraz kompetencje

kontrola hierarchicznej zgodności norm| kontrola następcza| kontrola prewencyjna| pytanie prawne| skarga konstytucyjna| Trybunał Konstytucyjny

włącz czytnik
Trybunał Konstytucyjny: skład (styczeń 2016) oraz kompetencje
Foto: Jan Bogacz

W związku z dorocznym Ogólnym Zgromadzeniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  9 kwietnia, ukazała się "Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku", wydana nakładem Trybunału. Redakcja Obserwatora publikuje ważniejsze fragmenty tego opracowania, poczynając od zamieszczonej poniżej części wstępnej.

1. Skład Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej składającym się z piętnastu sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

Sędziami Trybunału są: Andrzej Rzepliński (Prezes TK), Stanisław Biernat (Wiceprezes TK), Mirosław Granat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Andrzej Wróbel, Marek Zubik.

W związku z upływem kadencji sędziego Adama Jamroza, Sejm 13 lipca 2012 r. dokonał wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Leona Kieresa. Sędzia złożył ślubowanie przed Prezydentem RP 30 lipca 2012 r.

[6 listopada 2015 roku upłynęła kadencja trojga sędziów Trybunału, a 2 i 8 grudnia 2015 roku skończyła się kadencja dwojga następnych. 8 października 2015 roku Sejm wybrał pięciu sędziów Trybunału na miejsca sędziów, których kadencja kończy się w 2015 roku. Prezydent Andrzej Duda nie przyjął ślubowania od żadnego z tych sędziów, natomiast przyjął ślubowanie od 4 z 5 sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji 2 grudnia 2015 na podstawie zmienionego wstecz regulaminu Sejmu - Red. Obserwatora, stan 8 grudnia 2015]

A oto lista sędziów, wg. stanu na koniec stycznia 2016:

Sędziowie orzekający:

Imię i nazwisko                                          Początek kadencji            Zakończenie kadencji

Julia Przyłębska                                              2015.12.09                           2024.12.09

Piotr Pszczółkowski                                        2015.12.03                           2024.12.03

Prof. Leon Kieres                                           2012.07.23                           2021.07.23

Prof. Andrzej Wróbel                                      2011.05.29                           2020.05.29

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka                  2011.01.05                           2020.01.05

Prof. Marek Zubik                                          2010.12.03                           2019.12.03

Prof. Piotr Tuleja                                            2010.12.03                           2019.12.03

Stanisław Rymar                                            2010.12.03                           2019.12.03

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz        2010.05.06                           2019.05.06

Prof. Stanisław Biernat – Wiceprezes               2008.06.26                           2017.06.26

Poprzednia 1234 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze


Piotr Herbert | 16-02-16 20:44
Dlaczego panowie Cioch, Morawski i Muszyński przedstawiani są jako sędziowie oczekujący na podjęcie obowiązków? Ci panowie świadomie wzięłi udział w zamachu na Konstytucję. Nawet jeśliby przyjąć że domniewywali że "uchwały o stwierdzeniu nieważności" miały jakąkolwiek moc faktotwórczą (choć już to stawiałoby pytanie czy spełniają kryterium wiedzy prawniczej), to nie do obrony pozostaje fakt zignorowania "postanowienia o zabezpieczeniu".

Ci Panowie powinni ponieść konsekwencje dyscyplinarne, a nie być przedstawiani jako osoby które po prostu oczekuja na podjęcie obowiązków.