Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat w sprawie prac Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r.

Komunikat z 3 listopada 2016 r. w sprawie prac Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 października 2016 r.