Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do artykułu Bartosza Starczewskiego, opublikowanego 8 grudnia 2014 r. w Redakcji Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer, zatytułowanego: „Orzeczenia sądów są informacją publiczną”

W artykule autorstwa Bartosza Starczewskiego, wydawcy LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, opublikowanym 8 grudnia 2014 r. w Redakcji  Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer, a zatytułowanym: „Orzeczenia sądów są informacją publiczną”, w części dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się dwie błędne informacje. Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji.  

                                                  SPROSTOWANIE

            Nie jest prawdą, że – jak stwierdził Bartosz Starczewski – (…) „od 1 stycznia 2015 r. w definicji informacji publicznej pojawi się nowy punkt jednoznacznie określający, że treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu jednoznacznie zostały określone jako informacja publiczna (…)”.

            Strona internetowa  Trybunału Konstytucyjnego www.trybunal.gov.pl  pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a) tej ustawy.

Nieprawdą jest też, że „(…) Naczelny Sąd Administracyjny udostępnia w internetowej bazie większość swoich orzeczeń, jak i orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny publikują część swoich orzeczeń na swoich stronach internetowych.

Na podstawie § 53 ust. 2 Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są publikowane na stronie internetowej TK. Ma to służyć popularyzacji orzecznictwa Trybunału i łatwej dostępności orzecznictwa. Można je więc znaleźć przede wszystkim w zakładce: Rozprawy, i dalej: Wyroki, ale także w zakładce : Sprawy w Trybunale, i dalej: Katalog, według poszczególnych lat i sygnatur. Wyroki można też odnaleźć korzystając z dostępnych na stronie wyszukiwarek (tzw. lupki oraz Orzeczenia TK).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

Z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego