Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do felietonu red. Adama Szostkiewicza opublikowanego 17-28 grudnia 2014 r. w Polityce (nr 51/52), zatytułowanego "Konstytucyjny ubój rytualny"

W felietonie autorstwa red. Adama Szostkiewicza, opublikowanym 17-28 grudnia 2014 r. w Polityce  nr 51/52 (2989), zatytułowanym: „Konstytucyjny ubój rytualny”, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego Andrzejowi Rzeplińskiemu przypisano nieprawdziwą wypowiedź, wypaczającą jej sens. Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o sprostowanie tej   informacji.  

                                                  SPROSTOWANIE

            Nie jest prawdą, że - jak napisał w felietonie red. Adam Szostkiewicz – przewodniczący składu orzekającego, Prezes TK po zakończeniu ogłoszenia wyroku powiedział, iż  „(…) wolność religijna każdego człowieka powinna być chroniona jak źrenica oka (…)”.

Prawdziwa wypowiedź prof. Andrzeja Rzeplińskiego, przewodniczącego składu orzekającego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w tej części brzmiała:  „(…) W przypadku religii, wolności religii, poza życiem człowieka absolutnie najważniejszej wolności osobistej i od początków dziejów człowieka, i myślę, że po kres, który pewnie nastąpi za kilka miliardów lat, mówienie o tym, że „wolność religii na tak, ale ona również nie jest absolutna”, z mojej perspektywy brzmi groźnie. Ja bym inaczej akcentował to i używał słowa „absolutny”. Absolutnie wyjątkowe mogą być wyjątki z punktu widzenia wolności religijnej. My w historii Europy przecież doświadczyliśmy bardzo krwawych wojen religijnych. Ustaliliśmy na początku cuius regio, eius religio, ale doszliśmy do pełnej wolności indywidualnej, religijnej każdego człowieka i ona powinna być, w sumie, chroniona jak źrenica, przede wszystkim nie przez zakazy prawne (…).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji.

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego