Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do artykułu: "Nietykalni" autorstwa red. Jana Pińskiego, który ukazał się w Uważam Rze, nr 1 (159) ze stycznia 2015 r.- redakcja odmówiła publikacji sprostowania

W tekście Pana  autorstwa, opublikowanym w Uważam Rze  nr 1(159) ze stycznia 2015 r., zatytułowanym: „Nietykalni”, omówione zostały dane sondażowe CBOS z oceny społecznej sądów. Informacja ta jest nieprawdziwa. Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o zamieszczenie poniższego sprostowania.

                                                  SPROSTOWANIE

Nie jest prawdą, że - jak napisał w tekście red. Jan Piński w nawiązaniu do oświadczenia podpisanego przez prezesów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w reakcji na słowa Jarosława Kaczyńskiego – „(…) Równie dobrze prezesi sądów mogliby wydawać podobny komunikat po cyklicznych badaniach CBOS dotyczący oceny ich pracy. Jedynie trzech na dziesięciu Polaków dobrze ocenia sądy (…)”.

Trybunał Konstytucyjny stale lokuje się wśród najwyżej ocenianych przez Polaków organów konstytucyjnych. W ostatnim (wrzesień 2014), podobnie jak w poprzednich sondażach CBOS, „zdecydowanie dobrze” pracę Trybunału oceniło 44 proc. respondentów.

„Raczej źle” oceniło Trybunał Konstytucyjny 13 proc. respondentów.

Ponadto 43 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Warto także zauważyć, że zgodnie z sondażem CBOS przeszło połowa ankietowanych, pozytywnie oceniających TK, to najbardziej aktywni Polacy. Wśród badanych, którzy „zdecydowanie dobrze” ocenili działalność TK było 55 proc. osób w wieku 18-24 lata, 58 proc. mieszkających w miastach liczących 500 000 i więcej mieszkańców oraz 57 proc. posiadających wykształcenie wyższe. Do grup społecznych i zawodowych, które „zdecydowanie dobrze” oceniły działalność TK należą: kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (54 proc. ankietowanych), średni personel i technicy (55 proc.), pracujący na własny rachunek (56 proc.), uczniowie i studenci (60 proc.), a także rolnicy (51 proc.).

W związku z powyższym proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji. 


Z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego