Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do wywiadu autorstwa red. Pawła Rochowicza z prof. Ewą Łętowską pt.: "Wyrok, który przyniósł zamęt" ("Rzeczpospolita", 9 marca 2015 r. ) - redakcja odmówiła publikacji sprostowania

W wywiadzie autorstwa redaktora Pawła Rochowicza z prof. Ewą Łętowską, opublikowanym w „Rzeczpospolitej”  9 marca 2015 r., zatytułowanym: „Wyrok, który przyniósł zamęt”,  redaktor Paweł Rochowicz w drugim pytaniu dotyczącym rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009) stwierdził, że „o tym rozporządzeniu mówiono wiele podczas rozprawy, ale uzasadnienie wyroku w ogóle się do niego nie odnosi”. Dalej zaś w pytaniu stwierdził:. „Jak to się mogło stać, skoro jest to prawo obowiązujące w Polsce i dotyczy spraw rozpatrywanych przez Trybunał?”. Informacja ta jest nieprawdziwa. Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o zamieszczenie poniższego sprostowania.

                                                  SPROSTOWANIE

Nie jest prawdą, że - jak stwierdził w swoim pytaniu red. Paweł Rochowicz (wywiad z prof. Ewą Łętowską, pt.: „Wyrok, który przyniósł zamęt”, „Rzeczpospolita”, 9 marca 2015 r.,) dotyczącym rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, iż „o tym rozporządzeniu mówiono wiele podczas rozprawy, ale uzasadnienie wyroku w ogóle się do niego nie odnosi”. Do tego następnie, aprobująco dla tej nieprawdziwej informacji, nawiązuje w wywiadzie prof. Ewa Łętowska.

Prawdą jest natomiast, że w III części uzasadnienia (tj. argumentacji prawnej) do wyroku z 10 grudnia 2014 r. w sprawie uboju bez ogłuszania (sygn. akt K 52/13) Trybunał Konstytucyjny 103 razy powołuje się na rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, jako jeden z dwóch filarów rozstrzygnięcia.

Każdy zainteresowany rzeczywistą treścią wyroku TK w sprawie K 52/13 może to z łatwością sprawdzić. Wyrok ten, jak każdy inny, opublikowany jest na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl).

W związku z powyższym proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji.

z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz – Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego