Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprostowanie do artykułu red. Wiktora Ferfeckiego „Jak usunąć prezydenta”, opublikowanego w dzienniku „Rzeczpospolita”, 21 maja 2015 r.

Artykuł „Jak usunąć prezydenta”, autorstwa redaktora Wiktora Ferfeckiego,  opublikowany w „Rzeczpospolitej” 21 maja 2015 r., zawiera nieprawdziwe informacje. Już sam tytuł jest nieprawdziwy. Zgodnie z art. 131 ust. 1 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta. Gdzie tu jest mowa o usuwaniu? Autor albo nie zna Konstytucji, czyli nie wie, o czym pisze, albo fałszuje Konstytucję. Wybór pozostawiam redakcji „Rzeczpospolitej”. Treść tekstu red. Wiktora Ferfeckiego jest równie fałszywy. 

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.), proszę o zamieszczenie następującego sprostowania.

                                                             SPROSTOWANIE

Nie jest prawdą, jak napisał red. Wiktor Ferfecki w artykule „Jak usunąć prezydenta”, opublikowanym w „Rzeczpospolitej” 21 maja 2015 r., że w przesłanym do drugiego czytania projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, „(…) Sejm chce wprowadzić procedurę, której dotąd w prawie nie było (…).” Polecam autorowi i Redakcji lekturę art. 131 ust. 1 Konstytucji i wynikającego z jego treści rozdziału 10 projektowanej ustawy.

W związku z powyższym proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji.      

z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz-Hirszel

Rzecznik prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego