Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjaśnienie do artykułu „Trybunał uchylił się od orzekania w sprawie kas”, autorstwa prof. Andrzeja Bałabana, opublikowanego w dodatku „Rzecz o Prawie” dziennika „Rzeczpospolita”

19 sierpnia 2015 r. w dodatku „Rzecz o Prawie" dziennika „Rzeczpospolita” opublikowany został  artykuł „Trybunał uchylił się od orzekania w sprawie kas”, autorstwa prof. zw. dr hab. Andrzeja Bałabana, w którym krytycznej ocenie poddany został  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 lipca 2015 r. w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (sygn. akt  K 41/12).

Czytelnikom należy się jednak informacja, że autor tego artykułu, który podpisany został jako „prof. zw. dr hab. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego”, brał udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym jako pełnomocnik Kasy Krajowej SKOK i odpowiadał na pytania sędziów.

Kasa Krajowa, czyli mocodawca prof. A. Bałabana, popierała wnioski poselskie i senatorskie, w większości nieuwzględnione przez Trybunał. Wobec powyższego poglądy wyrażone w artykule nie są ocenami bezstronnego badacza i obserwatora, ale osoby zainteresowanej osobiście wynikiem postępowania.

W związku z powyższym proszę o zamieszczenie powyższego wyjaśnienia.   

z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz - Hirszel

Rzecznik prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego