Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyjaśnienie do wywiadu autorstwa red. Piotra Szymaniaka z prof. Ewą Łętowską pt.: „Trybunał kręci na siebie bat”, ( Dziennik Gazeta Prawna 12.10.2015 r.) - redakcja odmówiła publikacji sprostowania

W wywiadzie przeprowadzonym przez red. Piotra Szymaniaka z prof. Ewą Łętowską zatytułowanym „Trybunał kręci na siebie bat”, który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 12.10.2015 r.( również cytat tygodnia, „Prawnik” 16.10.2015 r.) prof. Ewa Łętowska stwierdziła:

„Dawniej w trybunale były konferencje prasowe, na których dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań i wiele się wyjaśniało. W tej chwili tego nie ma. (…) TK sam kręci na siebie bat, zezwalając na robienie mu czarnego PR”.

 Uprzejmie wyjaśniamy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Trybunału Konstytucyjnego http://trybunal.gov.pl/nie-tylko-dla-mediow/ bezpośrednio po ogłoszeniu każdego wyroku istnieje możliwość zorganizowania konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego składu orzekającego i sędziego sprawozdawcy. Fakt, że konferencje prasowe odbywają się rzadko wynika z braku zainteresowania mediów tą formą kontaktu z sędziami Trybunału mimo każdorazowych propozycji ze strony Zespołu Prasy i Informacji Biura TK. W żadnym przypadku nie jest to spowodowane rezygnacją Trybunału z organizowania konferencji prasowych po ogłoszeniu wyroku, ale tym, że dziennikarze nie chcą skorzystać z takiej możliwości.

W związku z powyższym proszę o zamieszczenie powyższego wyjaśnienia.

Z poważaniem

Katarzyna Sokolewicz-Hirszel

Rzecznik Prasowy

Biura Trybunału Konstytucyjnego