Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

WYROKI TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO OCZEKUJĄCE NA OGŁOSZENIE
W DZIENNIKU USTAW


1. Wyrok z 9 marca 2016 r. w sprawie K 47/15, publicznie ogłoszony 9 marca 2016 r.
W dniu 9 marca 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw.

2. Wyrok z 11 sierpnia 2016 r. w sprawie K 39/16, publicznie ogłoszony 11 sierpnia 2016 r. W dniu 11 sierpnia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządził ogłoszenie wyroku w Dzienniku Ustaw.

3. Wyrok z 27 września 2016 r. w sprawie SK 11/14, publicznie ogłoszony 27 września 2016 r. W dniu 27 września 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

4. Wyrok z 11 października 2016 r. w sprawie SK 28/15, publicznie ogłoszony 11 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

5. Wyrok z 11 października 2016 r. w sprawie K 24/15, publicznie ogłoszony 11 października 2016 r. W dniu 12 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

6. Wyrok z 18 października 2016 r. w sprawie P 123/15, publicznie ogłoszony 18 października 2016 r. W dniu 18 października 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

7. Wyrok z 25 października 2016 r. w sprawie SK 71/13, publicznie ogłoszony 25 października 2016 r. W dniu 25 października 2016 r. Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

8. Wyrok z 7 listopada 2016 r. w sprawie K 44/16, publicznie ogłoszony 7 listopada 2016 r. W dniu 7 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

9. Wyrok z 8 listopada 2016 r. w sprawie P 126/15, publicznie ogłoszony 8 listopada 2016 r. W dniu 8 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

10. Wyrok z 15 listopada 2016 r. w sprawie SK 46/15, publicznie ogłoszony 15 listopada 2016 r. W dniu 15 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

11. Wyrok z 22 listopada 2016 r. w sprawie K 13/15, publicznie ogłoszony 22 listopada 2016 r. Za pismem z 22 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (doręczony 23 listopada 2016 r.).

12. Wyrok z 22 listopada 2016 r. w sprawie SK 2/16, publicznie ogłoszony 22 listopada 2016 r. Za pismem z 22 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (doręczony 23 listopada 2016 r.).

13. Wyrok z 23 listopada 2016 r. w sprawie K 6/14, publicznie ogłoszony 23 listopada 2016 r. W dniu 23 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

14. Wyrok z 24 listopada 2016 r. w sprawie K 11/15, publicznie ogłoszony 24 listopada 2016 r. W dniu 24 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

15. Wyrok z 29 listopada 2016 r. w sprawie SK 18/15, publicznie ogłoszony 29 listopada 2016 r. W dniu 29 listopada 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

16. Wyrok z 1 grudnia 2016 r. w sprawie K 45/14, publicznie ogłoszony 1 grudnia 2016 r. W dniu 1 grudnia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

17. Wyrok z 6 grudnia 2016 r. w sprawie SK 7/15, publicznie ogłoszony 6 grudnia 2016 r. W dniu 6 grudnia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

18. Wyrok z 13 grudnia 2016 r. w sprawie K 13/16, publicznie ogłoszony 13 grudnia 2016 r. Za pismem z 13 grudnia 2016 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał wyrok do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (doręczony 14 grudnia 2016 r.).