Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: Marcin Szwed
 • Węgry: Czy można odwołać sędziego?

  Wielka Izba ETPC rozpatrzy odwołanie węgierskiego rządu w sprawie Andrasa Baki, który został odwołany z funkcji prezesa Sądu Najwyższego na skutek wprowadzenia zmian Konstytucji. HFPC złożyła opi more
 • RPO rozważy skierowanie do TK przepisów o umieszczaniu w domach pomocy społecznej

  RPO rozważy zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności przepisów regulujących umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznych – wynika z o more
 • HFPC: Sytuacja osób z niepełnosprawnością w postępowaniach sądowych

  Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości z apelem o wprowadzenie do prawa procesowego odpowiednich udogodnień dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Post more
 • HFPC do ETPC: Korespondencja z sądem a nieprecyzyjne pouczenia

  Powód przegrał proces cywilny w pierwszej instancji. Gdy złożył apelację, sąd drugiej instancji ją odrzucił stwierdzając, że wniosek o doręczenie wyroku został złożony po terminie, ponieważ został more
 • Raport HFPC: Kryzys konstytucyjny w Polsce 2015-2016

  Trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny stwarza poważne zagrożenie dla ochrony praw człowieka, zasady praworządności oraz trójpodziału władzy – wynika z opublikowanego dziś przez HFPC raportu pt. more
 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Państwo (3)

Trybunał Konstytucyjny (2)

Świat (1)

Typ treści

Artykuł (5)

Autorzy

Redakcja (5)

Rocznik

2015 (3)

2016 (2)