Wyniki wyszukiwania:

ajax loader
sortowanie:
Wyniki wyszukiwania dla taga: kontrola prewencyjna
  • Ostoja

    Euro­pej­ski Try­bu­nał Praw Czło­wieka w dniu 8 stycz­nia tego roku wydał wyrok zasłu­gu­jący na wyjąt­kową uwagę. Ów straż­nik demo­kra­cji i prawa inter­pre­to­wa­nego zawsze more
  • Trybunał Konstytucyjny: skład (styczeń 2016) oraz kompetencje

    W związku z dorocznym Ogólnym Zgromadzeniem Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  9 kwietnia, ukazała się "Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybun more
  • Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych o ustawie o zgromadzeniach

    Warszawa, dn. 6 grudnia 2016 r.Stanowisko nr 26/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzenia more
 
 
 
 

Filtruj

Kategoria

Państwo (1)

Publicystyka (1)

Trybunał Konstytucyjny (1)

Typ treści

Artykuł (3)

Autorzy

Redakcja (2)

Mag­da­lena Jungnikiel (1)

Rocznik

2013 (2)

2016 (1)