TK4 ekspertyzy dot. sytuacji wokół Trybunału. Prezydent nie ujawnia treści i nazwisk ekspertów

Kancelaria Prezydenta RP| Prezydent| regulamin Sejmu| Sejm| Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska| Trybunał Konstytucyjny| Wiesław Skrzydło

włącz czytnik
4 ekspertyzy dot. sytuacji wokół Trybunału. Prezydent nie ujawnia treści i nazwisk ekspertów

Prezydent Andrzej Duda obiecywał jawność, ale jej nie stosuje. Jego kancelaria zamówiła cztery opinie prawne w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym. I nie chce ujawnić ani komu zleciła prace, ani jaka jest treść tych opinii. Informuje o tym Sieć Obywatelska Watchdog.

Nasza organizacja dowiedziała się, jakie kroki podjęła Kancelaria Prezydenta ws. zmian wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do tej pory nie było wiadomo, czy Prezydent przy podejmowaniu decyzji ws. Trybunału podpierał się analizami ekspertów. Pytania o opinie “zamówione w związku z sytuacją związaną z Trybunałem Konstytucyjnym w okresie od 18 października 2015r.” złożyliśmy do Kancelarii 1 grudnia. W odpowiedzi 22 stycznia uzyskaliśmy informację, iż nie zamawiano we wskazanym okresie analiz dotyczących sytuacji związanej z TK. Jednocześnie jednak poinformowano, że zawarto umowy ws. TK, natomiast wg Kancelarii nie dotyczyły one… nowelizacji ustawy o TK. Trudno to wszystko zrozumieć.

W końcu uzyskaliśmy umowy o dzieło skonstruowane wg następujących pytań:

  1. Czy przy zgłoszeniu kandydatów na sędziów doszło do naruszenia prawa w kontekście ustawy o TK i Regulaminu Sejmu, w zakresie podmiotu uprawnionego i terminu zgłaszania kandydatów na sędziów?
  2. Czy uchwała Sejmu RP o wyborze sędziego TK podjęta częściowo na podstawie ustawy o TK, a częściowo na podstawie Regulaminu Sejmu jest ważna i skuteczna?
  3. Czy Sejm RP następnej kadencji może podjąć uchwałę stwierdzającą brak mocy prawnej uchwały podjętej, z naruszeniem prawa, przez Sejm poprzedniej kadencji?
  4. Czy Sejm ustępującej kadencji może, ewentualnie powinien, dokonywać wyboru sędziów TK, których kadencja wygasa pod rządami Sejmu następnej kadencji?

Trzy z powyższych umów zostały zawarte 3 grudnia, jedna – 4 grudnia. Co więcej, wszystkie miały zostać wykonane w terminie do 4 grudnia. Niestety pismem z dnia 27 stycznia zostaliśmy poinformowani, że ekspertyzy nie stanowią informacji publicznej, a dane ich autorów podlegają ochronie prywatności – wbrew jednolitej linii orzeczniczej sądów.

Stało się to przedmiotem naszego sporu z Prezydentem i 2 lutego złożyliśmy skargę do sądu na bezczynność Kancelarii Prezydenta. Opinie prawne wydawane na zlecenie Prezydenta RP niewątpliwie odnoszą się bezpośrednio do tego organu, służąc Prezydentowi przy realizacji przewidzianych prawem zadań publicznych. Ponadto z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP wynika prawo dostępu do wszelkich dokumentów, które znajdują się w posiadaniu organu.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.