TKAustralijski związek sędziów potępia brak szacunku polskiego rządu dla sądownictwa

Konferencja Sądowa Australii| niezależność sądów| Powszechna Deklaracja Praw Człowieka| praworządność| Sejm| Trybunał Konstytucyjny| wybór sędziów TK

włącz czytnik
Australijski związek sędziów potępia brak szacunku polskiego rządu dla sądownictwa

Konferencja Sądowa Australii (JCA) jest bardzo zaniepokojona ciągłymi działaniami polskiego rządu, których celem jest podważenie niezależności sądownictwa w tym kraju, oświadczył 18 października sędzia Robert Beech-Jones, przewodniczący Konferencji.

Odniósł się w ten sposób do odmowy akceptacji przez polski rząd orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, najważniejszego sądu w Polsce.

Sędzia Beech-Jones powiedział, że powołanie trzech sędziów do 15-osobowego Trybunału, pomimo że te (trzy) stanowiska zostały już przez poprzedni Sejm RP obsadzone, JCA postrzega jako zagrożenie dla praworządności w Polsce.

Sędzia Beech-Jones powiedział  także, że rząd polski powinien przestrzegać i stosować się do orzeczeń sądów krajowych, zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego, w tym te, w których Trybunał stwierdził, że ustawy lub rozporządzenia są niezgodne z konstytucją.

JCA wyraża zdecydowane poparcie dla niezależności sądownictwa w Polsce. Sędzia Beech-Jones wezwał polski rząd do uznania, że ​​jest to istotna cecha demokracji konstytucyjnej, iż władze przestrzegają praworządności i (gwarantują) instytucjonalną uczciwość, bezstronność i niezależność sądownictwa.

JCA uważa, że ​​jakakolwiek ingerencja w te bastiony wolności narusza prawa człowieka sformułowane w artykule 8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948: "Każdy człowiek ma prawo do skutecznego odwoływania się do kompetentnych sądów krajowych przeciw czynom stanowiącym pogwałcenie podstawowych praw przyznanych mu przez konstytucję lub przez prawo”.

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.