TKBBCJ potępia wywieranie presji i nadmierne zakłócanie pracy kilku europejskich sądów konstytucyjnych

Alexandru Tănase| BBCJ| Chorwacja| Gruzja| Komisja Wenecka| sądownictwo konstytucyjne| Słowacja| Trybunał Konstytucyjny| Turcja

włącz czytnik

Stowarzyszenie Sądownictwa Konstytucyjnego Krajów Regionów Morza Bałtyckiego i Czarnego (BBCJ) w ślad za opinią Komisji Weneckiej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie zablokowaniem prac Trybunału Konstytucyjnego RP, naciskami wywieranymi na Sądy Konstytucyjne Gruzji i Turcji, a także na przypadki opóźniania procesów powoływania sędziów trybunałów konstytucyjnych w Chorwacji i Słowacji.

Ważnym elementem praworządności jest sądownictwo konstytucyjne, sprawowane przez sądy i trybunały konstytucyjne. Działalność sądów konstytucyjnych jest niezbędna, gdyż są one bardzo ważnymi filarami budowy państwa i demokracji.

BCCJ zgadza się opinią przyjętą na 106. sesji plenarnej Komisji Weneckiej w sprawie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wyraża zaniepokojenie wydarzeniami, które miały miejsce w Polsce, a które podkopują demokrację, praworządność, a także prawa i wolności człowieka.

Wypowiedzi niektórych organów państwowych wobec trybunałów konstytucyjnych Gruzji i Turcji oraz wywierane na nie naciski, stanowią akt pogardy dla ich niezależności konstytucyjnej, co jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie.

Ponadto, w związku z opóźnieniami w mianowaniu sędziów sądów konstytucyjnych w Chorwacji i na Słowacji, BBCJ jest zaniepokojone tym zablokowaniem (…) i konfliktem instytucjonalnym między Trybunałem Konstytucyjnym Słowacji i słowackim prezydentem. Przyspieszenie powołania sędziów konstytucyjnych ma na celu zagwarantowanie prawidłowego działania sądu konstytucyjnego, a tym samym zapewnienia rozwoju demokracji i stabilności prawa.

Alexandru Tanase, Prezes Stowarzyszenia Sądownictwa Konstytucyjnego krajów regionu Morza Czarnego i Bałtyku (BBCJ

Trybunał Konstytucyjny,Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.