TKCiągle nie wiadomo, czy Policja stosuje GPS w kontroli operacyjnej

Artur Pietryka| GPS| kontrola operacyjna| NSA| policja| WSA

włącz czytnik
Ciągle nie wiadomo, czy Policja stosuje GPS w kontroli operacyjnej

W odpowiedzi na wniosek HFPC o udostępnienie informacji na temat zastosowania technologii GPS w dochodzeniach, Komendant Główny Policji poinformował, że Policja prowadząc kontrolę operacyjną, jest uprawniona do stosowania „wszelkich środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w tym środków techniki specjalnej (…), do których zalicza się GPS”.

„Odpowiedź Komendanta Głównego Policji nie wskazuje, czy Policja rzeczywiście stosowała w przeszłości system GPS, a jedynie informuje, że funkcjonariusze mogą takiego środka operacyjnego używać” – mówi adw. Artur Pietryka, prawnik HFPC.

Przypomnijmy, w listopadzie 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę HFPC na decyzję Komendanta Głównego Policji o odmowie udzielenia informacji, czy policjanci wykorzystują w kontroli operacyjnej GPS. Następnie sąd administracyjny w Warszawie wskazał, że zaskarżona decyzja nie narusza przepisów prawa dotyczących dostępu do informacji publicznej. Jednak w sierpniu 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na mocy którego uwzględnił skargę kasacyjną HFPC i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwietniu 2013 r. WSA w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Komendanta i jednocześnie zobowiązał organ do udzielenia odpowiedzi na pytanie HFPC.

„W wyroku kończącym postanowienie WSA stwierdził jasno, że prawo do informacji publicznej stanowi ważny element funkcjonowania państwa demokratycznego” – mówi adw. Artur Pietryka.

HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.