TKETS: francuska pomoc dla plantatorów warzyw i dla sadowników była nielegalna

ETS| Francja| Komisja| notyfikacja| pomoc państwa| wspólny rynek

włącz czytnik
ETS: francuska pomoc dla plantatorów warzyw i dla sadowników była nielegalna
Foto: sxc.hu

27 września Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu zakończył spór Komisji z Francją wyrokiem, który uznał pomoc, udzielona przez francuskie państwo ogrodnikom i sadownikom za nielegalną. Organizacje będą musiały zwrócić  330 mln euro z odsetkami rządowi Francji

W latach 1992 - 2002 francuskie organizacje producentów owoców i warzyw otrzymały pomoc od funduszu operacyjnego w ramach tzw. „planów kampanii”. Transfery miały na celu złagodzenie skutków nadmiernej czasowej podaży owoców i warzyw, regulowanie ceni i finansowanie wspólnie koordynowanych działań strukturalnych na rzecz adaptacji sektora do warunków rynku. Fundusz był zarządzany przez delegowane komitety producentów rolnych na poziomie regionalnym. Był zasilany przez producentów w formie dobrowolnych składek na poziomie 30 do 50%. Ci, którzy nie wpłacili składki, byli pozbawieni prawa do pomocy. Pozostałe środki wpłacało do funduszu Krajowe Biuro Międzybranżowe Owoców, Warzyw i Upraw Ogrodniczych (Oniflhor), instytucja publiczna o charakterze produkcyjnym i handlowym, pozostająca pod zarządem państwa.

W 2009 roku Komisja uznała tę pomoc ze strony państwa francuskiego za nielegalną – nie była notyfikowana w Komisji – i sprzeczna z regułami rynkowymi wspólnego rynku. Nakazała odzyskanie przez państwo francuskie wpłat z odsetkami od beneficjentów.

Zarówno Francja, jak i Federacja Organizacji Gospodarczych Owoców i Warzyw (Fedecom) a także Producenci Francuscy Warzyw zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości UE o anulowanie tej decyzji.

Trybunał oddalił te wnioski, argumentując, że udział państwa przy podziale środków był znaczny (w komitetach rozdzielających pomoc zasiadali prefekci regionów, zaś przedstawiciele organizacji producentów nie mieli wpływu na zarządzanie rozdzielanymi środkami). Trybunał uznał także brak notyfikacji za całkowicie nieusprawiedliwiony. Nie było bowiem żadnej sytuacji nadzwyczajnej (klęski), która uzasadniałaby brak tej procedury. (pr)

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.