TKHFPC poparła zażalenie mężczyzn pobitych przez policję

Bartoszyce| bicie| HFPC| komisariat| Lidzbark Warmiński| Piotr Kubaszewski| policja

włącz czytnik
HFPC poparła zażalenie mężczyzn pobitych przez policję
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim. Foto: warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Krystian Jacyno i Kazimierz Wołkowski zostali pobici w trakcie przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Policjanci kazali im klęczeć na krześle twarzą do ściany i bili ich pałkami w bose stopy. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy.

Podstawą do umorzenia postępowania było  niewykrycie sprawców. „W toku śledztwa prokurator wszelkimi możliwymi czynnościami procesowymi dążył do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności krytycznych zdarzeń” – czytamy w uzasadnieniu postanowienia. Zdaniem prokuratury pokrzywdzeni nie byli w stanie kategorycznie stwierdzić, ile osób ich biło ani rozpoznać tych funkcjonariuszy w toku okazania. Prokurator doszedł do wniosku, że doszło do pobicia Krystiana Jacyno i Kazimierza Wołkowskiego, jak również do nieudzielenia pomocy przez funkcjonariuszy z KPP w Lidzbarku Warmińskim, nie ma jednak możliwości ustalenia, którzy funkcjonariusze dopuścili się wskazanych czynów.

HFPC poparła zażalenie na to postanowienie. HFPC podkreśliła, że takie działanie jednostek policji jest niedopuszczalne. „Przebieg zdarzenia stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi prawami i wolnościami jednostki, w szczególności zakazem tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania” – mówi Piotr Kubaszewski, prawnik HFPC.

HFPC podkreśla, że osoba od momentu zatrzymania, a następnie w toku przesłuchania przez policję znajduje się pod opieką państwa. „Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach nie podjęła jednak próby wskazania konkretnego funkcjonariusza, który był odpowiedzialny za pobyt pokrzywdzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Mógł to być np. oficer dyżurny” – tłumaczy Piotr Kubaszewski.

Rozważenie kwestii odpowiedzialności za opiekę nad poszkodowanymi przebywającymi w jednostce policji wydaje się jednak bardzo istotne. Nawet jeżeli prokuratura nie jest w stanie wykazać takiej osobie przekroczenia uprawnień poprzez stosowanie przemocy, z całą pewnością będzie w stanie wykazać niedopełnienie obowiązku poprzez dopuszczenie do jej stosowania przez innych funkcjonariuszy oraz nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym.

Zgodnie z danymi statystycznymi udostępnionymi HFPC przez Komendę Główną Policji, w latach 2007-2010 rocznie wniesionych zostało od 17191 do 19036 skarg na funkcjonariuszy Policji, z czego od 1398 do 1710 skarg uznano za uzasadnione.

Zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach o umorzeniu postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku w Warmińskim zostanie rozpoznane przez sąd 15 lutego 2013 roku o godz. 13:00. Posiedzenie obserwować będzie Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

HFPC

Państwo

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.