TK



O mieniu z przestępstwa nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE

Komisja Europejska| konfiskata| Michał Królikowski| Ministerstwo Sprawiedliwości

włącz czytnik
O mieniu z przestępstwa nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych UE

Ochrona danych, a także zamrożenie i konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa na terenie Unii Europejskiej – to główne tematy, jakie poruszyli ministrowie sprawiedliwości UE w trakcie nieformalnej Rady, która odbyła się 23-24 lipca w stolicy Cypru – Nikozji.

Ministerstwo Sprawiedliwości RP reprezentował Podsekretarz Stanu – Michał Królikowski.

- Polska widzi konieczność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań prawnych, które służą pozbawienia przestępców ich zaplecza ekonomicznego – powiedział w trakcie spotkania wiceminister Michał Królikowski. – Jeśli jednak chodzi o najdalej idący mechanizm konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego, to jesteśmy w negocjacjach na początku, a nie na końcu drogi. Ostateczne poparcie Polski uzależnione będzie od kształtu, jaki przybierze ta instytucja – dodał.

Konfiskata bez uprzedniego wyroku funkcjonuje w część państw Unii Europejskiej. Jednak często opiera się ona tam o odmienne rozwiązania prawne i aksjologiczne.

- Podzielamy pogląd, że restrykcyjny instrument z samej swojej natury powinien być zaopatrzony w odpowiednie gwarancje proceduralne. Nie możemy jednak przeceniać ich wartości. Należy mieć na uwadze, że gwarancje proceduralne mają na celu uniknięcie nadużywania prawa. Nie są jednak wystarczającym środkiem wobec prawa nieproporcjonalnie restrykcyjnego – powiedział przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości RP. – Żadne gwarancje procesowe nie zastąpią odpowiedniego wyważenia surowości wprowadzanych środków prawa karnego. Musimy zatem myśleć o znalezieniu odpowiedniej równowagi już na etapie projektowania rozwiązań materialnych dotyczących konfiskaty – dodał.

12 marca br. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii Europejskiej.

Celem projektu jest ułatwienie państwom członkowskim konfiskaty i odzyskiwania zysków pochodzących z poważnej transgranicznej przestępczości zorganizowanej. Celem pośrednim jest ochrona legalnego obrotu gospodarczego przed przestępczością i korupcją oraz wzmocnienie finansowe władz publicznych świadczących usługi dla obywateli.

Projekt zakłada wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich następujących rodzajów przepadku:

  •   przepadku narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa lub ich równowartości w związku ze skazaniem,
  •   rozszerzonego przepadku mienia należącego do osoby skazanej, orzekanego w postępowaniu karnym,
  •   konfiskaty narzędzi i korzyści pochodzących z przestępstwa bez uprzedniego wyrokuskazującego w przypadku niemożności kontynuowania postępowania karnego,
  •   konfiskaty mienia przekazanego przez sprawcę osobom trzecim.

Art. 5 projektu dyrektywy (którego dotyczyła dyskusja na posiedzeniu Rady nieformalnej) przewiduje konfiskatę bez uprzedniego wyroku skazującego.

ms.gov.pl

Świat

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Artykuły powiązane

Brak art. powiąznych.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.