TKObywatelskie Forum Legislacji o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego

Fundacja Batorego| Obywatelskie Forum Legislacji| Prezydent RP| Sejm| Trybunał Konstytucyjny| ustawa o Trybunale Konstytucyjnym| wybór sędziów TK

włącz czytnik
Obywatelskie Forum Legislacji o wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zmian ustawowych oraz działań organów władzy publicznej mających wpływ na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego:

W Polsce jedną z najważniejszych instytucji publicznych, których celem jest ochrona standardów demokratycznego państwa prawnego jest Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z Konstytucją RP wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonywany jest spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą przez Sejm RP.

Zdaniem Obywatelskiego Forum Legislacji wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny być przeprowadzane w sposób transparentny i w trybie pozwalającym na wyłonienie kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą oraz nieskazitelnym charakterem, dającym gwarancję należytego wykonywania obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Z rosnącym niepokojem obserwujemy proces, w którym wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostają podporządkowane doraźnym interesom ugrupowań politycznych, co godzi w zasadę wyboru fachowego składu oraz niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Oceniamy krytycznie zarówno przepisy wprowadzone do Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przez Sejm VII kadencji, dające podstawę do wyboru 2 sędziów, którzy powinni zostać być wybrani przez Sejm VIII kadencji, jak i najnowszy projekt nowelizacji Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którego celem jest ponowny wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym 3 sędziów wybranych prawidłowo przez Sejm VII kadencji.

Spór polityczny, który powstał wokół wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r. jest daleki od standardów i wartości konstytucyjnych, nie służy ochronie interesu publicznego i godzi w powagę Sejmu RP, Prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z powyższym członkowie Obywatelskiego Forum Legislacji apelują do Sejmu RP oraz Prezydenta RP o rozwiązanie trwającego sporu w duchu wartości demokratycznych towarzyszących Konstytucji RP.

Obywatelskie Forum Legislacji (dalej: OFL), działające przy Fundacji im. S. Batorego i skupiające przedstawicieli organizacji społecznych oraz środowisk uczestniczących w procesie stanowienia prawa, od sześciu lat podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa, zapewnienia należytej transparentności i przejrzystości procesu legislacyjnego, a także poprawy stopnia partycypacji obywateli i ich organizacji w tym procesie. Przedmiotem zainteresowania OFL jest także prawidłowe funkcjonowanie instytucji publicznych stojących na straży wskazanych wyżej wartości demokratycznych bliskich członkom Obywatelskiego Forum Legislacji.

Poprzednia 12 Następna

Trybunał Konstytucyjny

Zawartość i treści prezentowane w serwisie Obserwator Konstytucyjny nie przedstawiają oficjalnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego.

 
 
 

Załączniki

Brak załączników do artykułu.

 
 
 

Komentarze

Brak komentarzy.